Laipni lūdzam Latvijas tiesu portālā!

E-pakalpojumi pieejami šeit!

Aktualitātes

 • Par Rīgas rajona tiesas (Jūrmalā) darba laiku š.g. 14. augustā

  Informējam, ka sakarā ar elektropadeves pārrāvumu, Rīgas rajona tiesas (Jūrmalā) darbs līdz šodienas plkst.14.00 ir ierobežots, jo nav pieejami telefonsakari un internets, tāpat nav iespējams veikt norēķinus izmantojot POS terminālu.

  Tiesas darbs iespēju robežās tiek nodrošināts un apmeklētāji tiek pieņemti, kā arī nozīmētās tiesas sēdes tiks skatītas.

  Pēc elektropadeves atjaunošanas tiesa strādās ierastajā kārtībā.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

 • Par Vidzemes rajona tiesas (Valmierā) darba laiku š.g. 1. augustā

  Informējam, ka sakarā ar plānotajiem remontdarbiem (apakšzemes komunikācijas tīklu būvniecību) š.g. 1. augustā Vidzemes rajona tiesa (Valmierā) strādās no plkst.8.30 – 10.00.

  Š.g. 2. augustā tiesa darbu atsāks ierastajā kārtībā.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

 • Par Zemgales rajona tiesas (Aizkrauklē) darba laiku š.g. 3. augustā

  Saskaņā ar AS “Sadales tīkls” sniegto informāciju 2018.gada 3.augustā no plkst.15.00 līdz plkst.17.00  tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde Zemgales rajona tiesas ēkā Spīdolas ielā 4 Aizkrauklē.

  Tiesā būs apgrūtināta dokumentu un informācijas izsniegšana (iesniegšana). Tāpat nebūs pieejami telefonsakari un internets. Tiesas darbs iespēju robežās tiek nodrošināts un apmeklētāji tiek pieņemti.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

 • Kāda informācija ir pieejama Tiesu administrācijas uzturētajās datubāzēs

  Tiesu administrācija ir tieslietu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt atbalstu rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu efektīvam darbam un attīstībai. Tās pārziņā ir Tiesu informatīvā sistēma, Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata un Izpildu lietu reģistrs. Cik brīvi šai informācijai var piekļūt interesenti?

 • Informācija par Rīgas rajona tiesas (Jūrmalā) darbu

  Informējam, ka Rīgas rajona tiesā Jūrmalā tehnisku iemeslu dēļ nestrādā galvenās ieejas durvis un apmeklētāju plūsma tiek novirzīta pa citām durvīm.  Lūdzu sekot norādēm.

  Tiesas darba laiks nav mainīts un tiesa strādā ierastā kārtībā.  

Doties uz aktualitāšu sadaļu