Laipni lūdzam Latvijas tiesu portālā!

Informējam, ka turpmāk visu e-pakalpojumu (tai skaitā sadaļu “Manas lietas” un “Advokātu kalendārs”) pieejamība tiek nodrošināta tikai jaunajā portālā https://manas.tiesas.lv/eTiesas/.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Tiesu administrāciju, zvanot uz informatīvo tālruni 67077377 vai rakstot uz e-pasta adresi dis@ta.gov.lv.

Aktualitātes

 • Kāda ir tiesu komunikācija mediju vērtējumā

  Pirms diviem gadiem Tieslietu padome apstiprināja divus dokumentus: Tiesu sistēmas komunikācijas vadlīnijas (Tieslietu padomē pārstāvētajām institūcijām) un Tiesu komunikācijas stratēģiju, kas ir rīcības normatīvs tiesām. Stratēģija nosaka - komunikācija ir tiesas darba sastāvdaļa, tās nodrošināšana ir tiesas priekšsēdētāja pienākums. Pārvarot nedrošību, zināmā mērā arī iekšējo pretestību un vēsturisko noslēgtību, tiesas - cita atvērtāk, cita formālāk komunikāciju ar medijiem nodrošina. Vai mediji to izjūt un novērtē, kādi ir komunikācijas šķēršļi? To noskaidrot bija mērķis aptaujai, ko aprīlī Tieslietu padomes vārdā veica Augstākā tiesa. Aptaujas anketu Augstākā tiesa izstrādāja sadarbībā ar Tiesu administrācijas un Rīgas apgabaltiesas komunikācijas darbiniekiem. Anketas izsūtītas iespējami daudziem medijiem, atbildes saņemtas no 23. Kaut skaits nav liels, atbildes ir vērā ņemamas, jo ir pārstāvēts viss mediju spektrs - nacionālā un reģionālā prese, specializētie mediji, TV, radio, portāli. 78 % atbildējuši, ka viņiem ir tieslietās specializējušies žurnālisti - tātad atbildēja tie, kas reāli saskārušies ar tiesām. Novērtējums - sekmīgs 

 • Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpilde būs ātrāka un efektīvāka

  Ceturtdien, 22.jūnijā, Saeima galīgajā lasījumā pieņēma astoņus Tieslietu ministrijas izstrādātos likumprojektus, kuru mērķis ir būtiski uzlabot Latvijas spēju apkarot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tai skaitā nodrošināt efektīvus noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas pasākumus, tādējādi būtiski uzlabojot šādu noziegumu izmeklēšanu, pierādīšanu un personu saukšanu pie atbildības.

 • R.Kronbergs: VK ieteikumi apstiprina nepieciešamību turpināt jau uzsāktās reformas tiesu sistēmā

  Atsaucoties uz Valsts kontroles publicēto revīzijas ziņojumu “Vai tiesu iekārtas attīstības pasākumi ir veicinājuši tiesu darba efektivitāti?”, kurā apskatīta tiesu sistēma laika periodā no 2009. līdz 2015. gada sākumam, Tieslietu ministrija atzinīgi novērtē Valsts kontroles paveikto un piekrīt Valsts kontroles 22 ieteikumiem, lai pilnveidotu tieslietu sistēmu, tomēr šobrīd ziņojums atspoguļo vēsturi – kā tiesu sistēma izskatījās līdz 2015. gadam. 

 • Par Rīgas rajona tiesas un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas darbu š.g. 20. jūnijā

  Informējam, ka Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa ir atsākusi darbu, savukārt, Rīgas rajona tiesa apmeklētājus nepieņems līdz dienas beigām. 

 • Par tiesu darba laiku 2017.gada 22.jūnijā

  Informējam, ka sakarā ar pirmssvētku dienu š.g. 22. jūnijā Rajonu pilsētas tiesu un apgabaltiesu darba laiks ir līdz plkst. 15.00

Doties uz aktualitāšu sadaļu