Cietušo tiesības uz juridisko palīdzību

 

VALSTS KOMPENSĀCIJA CIETUŠAJIEM

Juridiskās palīdzības administrācija saskaņā ar likumu “Par valsts kompensāciju cietušajiem” un Ministru kabineta 2015.gada 15.novembra noteikumiem Nr.869 “Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums” izmaksā valsts kompensāciju noziedzīgos nodarījumos cietušajiem.

 

Valsts kompensāciju ir tiesības saņemt personai, kura atzīta par cietušo kriminālprocesā, ja tīša noziedzīgā nodarījuma rezultātā:

·         iestājusies personas nāve;

·         cietušajam nodarīti smagi, vidēja smaguma miesas bojājumi;

·         aizskarta personas tikumība vai dzimumneaizskaramība;

·         cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris;

·         cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.

 

Valsts kompensācijas saņemšanai Juridiskās palīdzības administrācijā ir jāiesniedz aizpildīta valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapa (https://www.jpa.gov.lv/lv/juridiskas-palidzibas-sanemsanas-pieprasijuma-veidlapas), kurai jāpievieno šādi dokumenti:

1)  -   procesa virzītāja izziņa, ja valsts kompensācijas pieprasīšanas brīdī kriminālprocesā nav pieņemts galīgais nolēmums;

2) -   spēkā stājies galīgais procesa virzītāja nolēmums, ja valsts kompensācijas pieprasīšanas brīdī kriminālprocess ir pabeigts vai stājies spēkā procesa virzītāja lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu personu nereabilitējošu apstākļu dēļ. Ja tiesas spriedumā vai procesa virzītāja galīgajā nolēmumā cietušajam kriminālprocesuālajā vai civilprocesuālajā kārtībā noteiktais atlīdzinājums par noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto kaitējumu nav izpildīts vai izpildīts nepilnīgi, procesa virzītāja galīgajam nolēmumam pievieno izpildu dokumentu vai informē, kuram zvērinātam tiesu izpildītajam tas iesniegts piespiedu izpildei.

Valsts kompensācijas pieprasījumu Juridiskās palīdzības administrācijai iesniedz triju gadu laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo vai ir uzzinājusi par faktiem, kas šai personai dod tiesības to darīt.

PAPILDINFORMĀCIJA

Sīkāku informāciju par Juridiskās palīdzības administrācijas pakalpojumiem skatīt:  http://jpa.gov.lv/pakalpojumi

Bezmaksas informatīvais tālrunis 80001801

Informatīvo un psiholoģisko atbalstu, kā arī informāciju par pieejamajiem cietušo atbalsta dienestiem un to pakalpojumiem cietušie un viņu tuvinieki var saņemt zvanot,

uz bezmaksas informatīvo atbalsta tālruni 116006 “Palīdzības dienests nozieguma upuriem” katru dienu no plkst.7.00 līdz 22.00.

Juridiskās palīdzības administrācija atrodas Rīgā, Pils laukumā 4


 

Informācija par valsts nodrošināto juridisko palīdzību pieejama Juridiskās palīdzības administrācijas mājaslapā 

Informācija par valsts kompensācijām cietušajiem