Mediācija

Vispārēja informācija par mediācijas procesu pieejama šeit.

Ar plašāku informāciju par mediācijas procesu un aktuālo informāciju varat iepazīties portālā www.sertificetimediatori.lv .

Sertificētu mediatoru saraksts pieejams šeit.

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi īsteno projektu “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”, lai sniegtu atbalstu ģimenēm jau tiesā uzsāktu, kā arī līdz tiesai vēl nenonākušu tādu ģimenes strīdu un domstarpību risināšanā, kas skar bērnu intereses. Tai skaitā, cenšoties saglabāt laulību, vai vismaz risināt domstarpības veidā, kas ļauj saglabāt cieņas pilnas attiecības starp bērna vecākiem, un nodrošināt turpmāku spēju savstarpēji komunicēt, lai kopīgi vienotos par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar bērna ikdienas aprūpi, audzināšanu un izglītošanu.

Projekta ietvaros valsts atbalsts nodrošina pirmās piecas mediācijas sesijas (katra 60 minūšu apmērā), ko vada sertificēts mediators, pusēm bez maksas. Ja strīds netiks atrisināts piecu sesiju laikā, tālākās pakalpojuma izmaksas būs jāsedz pusēm pašām.

Mediācijas procesam var būt nepieciešamas vairākas tikšanās (sesijas). Strīda risinājuma panākšanai nepieciešamo sesiju skaits ir atkarīgs no domstarpību rakstura – ilguma, veida, iesaistīto personu skaita.

Projekta ietvaros sertificēta mediatora pakalpojumu iespējams saņemt dažāda veida ar bērnu interesēm saistītu ģimenes strīdu risināšanai, piemēram:

- bērnu saskarsmes jautājumi;

bērna pastāvīgās dzīvesvietas noteikšana;

- uzturlīdzekļu apmērs un/vai maksāšanas kārtība;

- vecāku attiecības un savstarpējā komunikācija;

- bērnu audzināšanas jautājumi;

- laulības šķiršana u.c.

Lai projekta ietvaros pieteiktos mediācijas pakalpojuma saņemšanai, lūdzam vērsties pie sava izvēlētā projektā iesaistītā sertificētā mediatora* vai Sertificētu mediatoru padomē. Tiesā uzsākta strīda gadījumā informāciju var jautāt arī tiesā.

Ģimeņu projektā darbojošos sertificēto mediatoru saraksts pieejams šeit

Vispārēja informācija par bezmaksas mediācijas procesu ģimenes strīdos pieejama šeit

Sīkāka informācija par projektu:

www.sertificetimediatori.lv

rakstot uz e-pastu: smp@mediacija.lv

zvanot pa tālruni: 28050777