Mediācija

Vispārēja informācija par mediācijas procesu pieejama šeit.

Ar plašāku informāciju par mediācijas procesu un aktuālo informāciju varat iepazīties portālā www.sertificetimediatori.lv 

Sertificētu mediatoru saraksts pieejams šeit: https://sertificetimediatori.lv/mediatori/

 Programma “Mediācija ģimenes strīdos”

Sertificētu mediatoru padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju īsteno programmu “Mediācija ģimenes strīdos”, kuras ietvaros valsts dotē tādu strīdu risināšanu ar mediācijas palīdzību, kurās iesaistīts bērns.

Valsts apmaksātai mediācijai var pieteikties dažādos ar bērnu saistītos strīdu gadījumos, piemēram, jautājumos par bērna ikdienas aprūpi, audzināšanu un izglītošanu, vecāku šķiršanās gadījumā, kad pastāv strīds par bērna dzīvesvietu, saskarsmes tiesībām un/vai uzturlīdzekļu apmēru.

Mediācija iespējama gan tad, ja strīds vēl nav nonācis tiesā, gan arī jau ierosinātas tiesvedības gadījumā.

Programmas ietvaros tiek apmaksātas 5 (piecas) mediācijas sesijas (katra mediācijas sesija – 60 minūtes), savukārt tad, ja kādai no strīda pusēm ir maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss – 7 (septiņas) mediācijas sesijas sertificēta mediatora vadībā.

Sertificēti mediatori mediācijas sesijas piedāvā novadīt gan klātienē, gan attālināti (videokonferencē, piem., izmantojot Zoom). Vairāki mediatori pārvalda arī svešvalodas (angļu, krievu, franču, vācu), tāpēc mediācija piemērota arī pārrobežu ģimenes strīdu risināšanā.

Lai pieteiktos valsts apmaksātai mediācijai, pusēm jāvēršas pie projektā iesaistītā sertificēta mediatora. Gadījumā, ja ir uzsākta tiesvedība, abām pusēm jāpaziņo tiesai par piekrišanu izmantot mediāciju. Šādā gadījumā tiesa apturēs tiesvedību un noteikts laiku mediācijas izmantošanai. Ja puses nevar vienoties par mediatora izvēli vai citiem ar mediāciju saistītiem jautājumiem, tās var vērsties Sertificētu mediatoru padomē, lūdzot ieteikt mediatoru.

Ģimenes projektā darbojošos mediatoru saraksts pieejams šeit: https://sertificetimediatori.lv/mediatori/?_sft_projekts=gimenes-mediacijas-projekts 

Sīkāka informācija par projektu:

www.sertificetimediatori.lv

rakstot uz e-pastu: smp@mediacija.lv

zvanot pa tālruni: 28050777