Eiropas Komisijas nacionālo vai starptautisko e-tiesiskuma projektu programma „TIESISKUMS (2014-2020)”

Šī konkursa ietvaros projektu iesniegumi jāveido saskaņā ar Eiropas E-tiesiskuma stratēģiju 2014.-2018.gadam, kā arī tajā iekļauto rīcības plānu. Konkursa ietvaros tiek līdzfinansēti projekti Eiropas E-tiesiskuma portāla darbības ietvaros vai nacionālā līmenī, ja plānotajā projektā iestrādāta Eiropas dimensija (piemēram, projekta īstenošanas gaitā gūtā pieredze var tik izmantota citās ES dalībvalstīs). Prioritāri tiek atbalstīti projekti, kuri paredz papildināt pastāvošos E-tiesiskuma projektus.

Šī konkursa ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes informācijas tehnoloģiju (IT) jomā, kā arī citas aktivitātes saistībā ar Eiropas E-tiesiskuma stratēģiju un tās rīcības plānu.

Projektu ietvaros var paredzēt jaunu IT sistēmu izstrādi, kā arī esošo nacionāla vai starptautiska līmeņa IT sistēmu attīstību.