Tiesu ekspertu kandidātu apmācību programmas

Tiesu ekspertu kandidātu apmācības programmu saraksts

Nr.p.k.

Specialitātes kods

Specialitāte

Apstiprināšanas 
Datums 

Tiesu ekspertu kandidātu apmācību programma

1.

00.00

Vispārējā daļa

 17.09.2008.

00.00

2.

03.02       

Ceļu satiksmes negadījumu izpēte

18.04.2017.

 03.02

3.

05.01

Ieroču identifikācija, šāvienu pēdu un apstākļu izpēte

08.10.2012.

05.01

4.

05.02

Ieroču un to munīcijas diagnostiskā izpēte

09.05.2017.

05.02

5.

06.02

Nehumānas izcelsmes bioloģisko materiālu DNS (nhDNS) izpēte

04.03.2022.

06.02

6.

06.03

Cilvēka bioloģiskā materiāla DNS genotipa noteikšana

25.02.2009.

06.03

7.

07.01

Augu valsts objektu izpēte

05.01.2011.

07.01

8.

08.01

Daktiloskopiskā identifikācija

20.10.2015.

08.01

9.

08.02

Papillārlīniju pēdu vizualizēšana

26.03.2012.

08.02

10.

09.01

Dokumentu tehniskā izpēte

18.04.2017.

09.01

11.

10.01

Personu identifikācija pēc runas lingvistiskajām pazīmēm

27.12.2011.

10.01

12.

10.02

Skaņu ierakstu un aparatūras izpēte un personu identifikācija pēc balss akustiskajiem parametriem

27.12.2011.

10.02

13.

11.02

Grāmatvedības ekspertīze

12.09.2017.

11.02

14.

12.01

Personas identifikācija pēc ārienes pazīmēm

30.03.2015.

12.01

15.

13.01

Reljefo identifikācijas zīmju izpēte

27.10.2015.

13.01

16.

14.01

Informācijas tehnoloģiju izpēte

20.10.2015.

14.01

17.

15.01

Dokumentu materiālu izpēte

18.04.2017.

15.01

18.

15.02

Krāsu un polimēru materiālu un pārklājumu izpēte

19.02.2021.

15.02

19.

15.03

Metālu un sakausējumu izpēte

26.03.2012.

15.03

20.

15.04

Narkotisko un psihotropo vielu izpēte

26.03.2012.

15.04

21.

15.05

Naftas produktu un viegli uzliesmojošu šķidrumu izpēte

09.05.2017.

15.05

22.

15.07

Pirotehnisko izstrādājumu, sprāgstvielu un sprādzienu produktu ķīmiskā izpēte

30.11.2017.

15.07

23.

15.10      

Spirta un alkohola izpēte

09.05.2017.

15.10

24.

15.12        

Stikla, keramikas un to izstrādājumu izpēte

02.11.2009.

15.12

25.

15.13

Šķiedru materiālu un dzīvnieku matu izpēte

12.09.2017.

15.13

26.

15.14     

Šāviena pēdu ķīmiskā izpēte

22.04.2016.

15.14

27.

16.01

Ķīmiski toksikoloģiskā izpēte narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, spirta, tā homologu un aizvietotāju noteikšanai

15.03.2017.

16.01

28.

20.01   

Odoroloģiskā izpēte

21.01.2009.

20.01

29.

21.01

Poligrāfa ekspertīze

09.05.2017.

21.01

30.

22.01

Rokraksta un paraksta izpēte

10.03.2021.

22.01

31.

23.01

Sprādzientehniskā izpēte

22.04.2016.

23.01

32.

24.03

Cilvēka bioloģiskā materiāla noteikšana un seroloģiskā izpēte

12.09.2017.

24.03

33.

25.01

Personas psihiskā stāvokļa izpēte

10.02.2010. 25.01

34.

26.01  

Personas psiholoģiskā stāvokļa izpēte

15.04.2009.

26.01

35.

27.01

Homoskopisko, apavu un apģērbu pēdu izpēte

29.01.2019.

27.01

36.

27.03

Mehanoskopisko pēdu izpēte

29.01.2019.

27.03

37.

27.05

Asins pēdu trasoloģiskā izpēte

12.01.2021.

27.05

38.

28.01

Ugunsgrēku tehniskā izpēte

26.03.2012.

28.01