Dokumentu arhīvs

 

Dokuments

Saite

Ministru kabineta noteikumi Nr. 834 "Tiesu ekspertu sertifikācijas un resertifikācijas kārtība"

šeit

Ministru kabineta noteikumi Nr. 835 "Noteikumi par Tiesu ekspertīžu iestāžu sarastu un tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru"

šeit

Pieteikums tiesu eksperta resertifikācijai

šeit

Pieteikums tiesu eksperta eksāmena kārtošanai

šeit

Tiesu eksperta profesionālās darbības pašvērtējuma tabula

šeit

Tiesu ekspertu kvalifikācijas eksāmena vispārīgas daļas (testa) jautājumi

šeit

Vadlīnijas kvalifikācijas darbu noformēšanai 

šeit

Vadlīnijas tiesu psiholoģiskās ekspertīzes noteikšanai

šeit

Tiesu ekspertu padomes nolikums

šeit

Tiesu ekspertu ētikas kodekss

šeit

Vadlīnijas tiesu ekspertīžu metožu aprakstu noformēšanai 

šeit

Tieslietu ministrijas 07.10.2021. rīkojums Nr. 1-1/234 "Par Tiesu ekspertu eksaminācijas komisijas sastāvu"

šeit

Tieslietu ministrijas 15.03.2023. rīkojums Nr. 1-1/54 "Par tiesu ekspertu padomes sastāvu"

šeit

Par grozījumu 15.03.2023. rīkojumā Nr. 1-1/54 "Par tiesu ekspertu padomes sastāvu"

šeit

Par grozījumu 07.10.2021. rīkojumā Nr. 1-1/234 "Par Tiesu ekspertu eksaminācijas komisijas sastāvu"

šeit

Par grozījumu 07.10.2021. rīkojumā Nr. 1-1/234 "Par Tiesu ekspertu eksaminācijas komisijas sastāvu"

šeit

Par grozījumu 07.10.2021. rīkojumā Nr. 1-1/234 "Par Tiesu ekspertu eksaminācijas komisijas sastāvu"

šeit

Par grozījumu 07.10.2021. rīkojumā Nr. 1-1/234 "Par Tiesu ekspertu eksaminācijas komisijas sastāvu"

šeit