Dokumentu arhīvs

 

Dokuments

Saite

Ministru kabineta noteikumi Nr. 834 "Tiesu ekspertu sertifikācijas un resertifikācijas kārtība"

šeit

Ministru kabineta noteikumi Nr. 835 "Noteikumi par Tiesu ekspertīžu iestāžu sarastu un tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru"

šeit

Pieteikums tiesu eksperta resertifikācijai

šeit

Pieteikums tiesu eksperta eksāmena kārtošanai

šeit

Tiesu eksperta profesionālās darbības pašvērtējuma tabula

šeit

Tiesu ekspertu kvalifikācijas eksāmena vispārīgas daļas (testa) tēmas

šeit

Vadlīnijas kvalifikācijas darbu noformēšanai 

šeit

Vadlīnijas tiesu psiholoģiskās ekspertīzes noteikšanai

šeit

Tiesu ekspertu padomes nolikums

šeit

Tiesu ekspertu ētikas kodekss

šeit

Tieslietu ministrijas 10.03.2017. rīkojums par Tiesu ekspertu eksaminācijas komisijas sastāvu

šeit

Par izmaiņām Tiesu ekspertu eksaminācijas komisijas sastāvā (01.07.2019.)

šeit

Par izmaiņām Tiesu ekspertu eksaminācijas komisijas sastāvā (09.02.2018.)

šeit

Par izmaiņām Tiesu ekspertu eksaminācijas komisijas sastāvā (14.07.2017.)

šeit

Tieslietu ministrijas 26.02.2020. rīkojums Nr. 1-1/62 "Par tiesu ekspertu padomes sastāvu"

šeit

Par grozījumu 26.02.2020. rīkojumā Nr. 1-1/62 "Par tiesu ekspertu padomes sastāvu"

šeit