Tiesu ekspertīžu metožu reģistrs

Tiesu ekspertīzes metode ir sistematizēts paņēmienu un procesu kopums, saskaņā ar kuru tiesu eksperts veic ekspertīzei iesniegtā objekta izpēti un sniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

Tiesu ekspertīžu metožu reģistrs

08.05.2024.