Aktualitātes

 • Pret tiesnesi ierosināta disciplinārlieta

  Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja Līga Ašmane ierosinājusi disciplinārlietu pret tiesnesi Ivetu Silicku, kura šā gada novembrī automašīnu vadīja alkohola reibumā. Lieta nosūtīta Tiesnešu disciplinārlietu kolēģijai, kas lems par tālāko lietas virzību. Tiesu administrācija (TA) neapstiprina informāciju, ka šā gada 8.decembrī Pļaviņās notikušajā divu automašīnu sadursmē pie stūres bijusi tā pati Zemgales rajona tiesas tiesnese Iveta Silicka. TA sazinājās ar Zemgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja priekšnieku Raimondu Karlsonu, kurš pastāstīja, ka pēc šīs sadursmes abi autovadītāji (divi vīrieši) parakstījuši saskaņoto paziņojumu.

 • Ar 2019.gada 1.janvāri sāks darboties Elektroniskā maksātnespējas uzskaites sistēma

  Ar nākamā gada 1.janvāri darbu uzsāks Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēma (turpmāk EMUS), kuras mērķis ir sekmēt visu maksātnespējas procesā un tiesiskās aizsardzības procesā iesaistīto pušu interešu aizsardzību, kā arī vienkāršot šo personu iesaisti maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa norisē. Lai īstenotu minēto, EMUS izmantos Maksātnespējas kontroles dienests savu uzdevumu veikšanai, kā arī EMUS ikdienā lietos administratori un uzraugošās personas kā savu darba vidi. Tāpat EMUS iekļautā informācija, izmantojot e-pakalpojumu, būs pieejama kreditoriem (tostarp, darbiniekiem), parādniekiem un parādnieka pārstāvjiem, kā arī tādējādi kreditori varēs iesniegt administratoram kreditora prasījumus.

  Citastarpā EMUS, sadarbojoties ar Tiesu informatīvo sistēmu, nodrošinās automatizētu un uz nejaušības principu balstītu administratoru ieteikšanu maksātnespējas procesos.

 • Kurzemes apgabaltiesas tiesneši un darbinieki iepazīstas ar Francijas tiesu sistēmu

  Kurzemes apgabaltiesas delegācija Eiropas sociālā fonda projekta „Justīcija attīstībai” ietvaros 2018.gada novembrī devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Po un Bordo, Francijā.

 • Par Kurzemes apgabaltiesas darba laiku 2018.gada 14.decembrī

  Saistībā ar svinīgo sanāksmi, kura veltīta Kurzemes apgabaltiesas 100.gadadienai, 2018.gada 14.decembrī Kurzemes apgabaltiesas kancelejā dokumentu pieņemšana un izsniegšana notiks līdz pulksten 11.00. Apmeklētājiem tiesas ēka tiks slēgta pulksten 11.30.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 • Rīgas apgabaltiesa turpina darbu otrajā gadsimtā, lai stiprinātu tiesu sistēmu Latvijā

  Ar apņemšanos turpināt attīstību, stiprinot tiesiskas Latvijas valsts pamatus, Rīgas apgabaltiesas tiesnešu un darbinieku svinīgā sanāksmē 5. decembrī tika atzīmēta 100. gadskārta kopš Rīgas apgabaltiesas dibināšanas. Sanāksmē bija iespēja gūt ieskatu Rīgas apgabaltiesas izveidē, attīstībā un sasniegtajā, kā arī nākotnes mērķos un izaicinājumos.

 • Par Zemgales rajona tiesas (Tukumā) darba laiku š.g. 11.decembrī

  2018.gada 11.decembrī no plkst. 08.45 līdz plkst. 09.45 un no plkst. 15:00 līdz plkst.16:00 Zemgales rajona tiesā Tukumā (Pils iela 16, Tukums) sakarā ar elektrotīkla pārbaudes darbiem iespējami elektroenerģijas pārtraukumi.

 • Tiesu administrācijas pārstāvji apgūst pieredzi tiesu digitalizācijas jautājumos

  No š.g. 5-6. decembrim, Austrijā (Vīnē) norisinās konference par informācijas tehnoloģijas risinājumiem Eiropas Savienībā (turpmāk ES), kurā piedalās arī pārstāvji no Tiesu administrācijas.

 • Par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanas laika grozīšanu un saskaņoto krimināllietas tiesas sēžu grafiku 2019.gadam

  2018.gada 6.decembrī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā tiesneses Dz.Zemitānes darbnespēju, krimināllietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts un noteikts cits krimināllietas iztiesāšanas laiks.

 • Par Rīgas apgabaltiesas darba laiku 2018. gada 5. decembrī

  Sakarā ar Latvijas simtgadi un svinīgo sanāksmi, kura veltīta Rīgas apgabaltiesas 100. gadadienai, 2018. gada 5. decembrī Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas kancelejā un Krimināllietu tiesas kolēģijas kancelejā dokumentu pieņemšana un izsniegšana notiks līdz plkst. 12.00. Apmeklētājiem ieeja Rīgas apgabaltiesā Brīvības bulvārī 34 un Abrenes ielā 8 no plkst. 12.00 tiks slēgta.

 • Tiesnešu neklātienes konferencē ievēl Tiesnešu Ētikas komisijas locekli

  Šodien 29. novembrī, Tiesu administrācijā norisinājās Tiesnešu neklātienes konference, kurā tika ievēlēts Tiesnešu Ētikas komisijas loceklis.