1. martā noslēdzas tiesu teritoriālā reforma

Ceturtdien, 1. martā, līdz ar tiesu reorganizāciju Zemgales tiesu apgabalā noslēdzas tiesu teritoriālā reforma, kuras ietvaros Latvijā kopš 2015. gada tiesu un zemesgrāmatu nodaļu skaits samazinājies par 74% - kopš reformas sākuma 34 tiesu vietā Latvijā turpmāk darbosies deviņas rajona (pilsētas) tiesas. Reformas mērķis – sekmēt vienveidīgu tiesu praksi viena veida lietu izskatīšanā, nodrošināt tiesnešu specializāciju konkrētās kategoriju lietās, lietu sadales nejaušību, kā arī izlīdzināt tiesu noslodzi.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atzīmē, ka reformai ir būtiska ietekme uz tiesu efektivitātes paaugstināšanu. Tieslietu ministrijas īstenotā tiesu darbības teritoriju apvienošana dos būtiskus ieguldījumus gan iedzīvotājiem, gan tiesu sistēmai, reformas nozīmi akcentē ministrs. Kā nozīmīgākie sabiedrības ieguvumi minami – īsāki tiesvedības termiņi, kvalitatīvāki tiesu spriedumi, vēl plašākas iespējas nodrošināt objektīvu tiesas procesu.

Dz. Rasnačs uzsver, ka reformas rezultātā Latvijas tiesas kļuvušas vēl pieejamākas: turpmāk iedzīvotājiem būs iespēja pēc savas izvēles iesniegt dokumentus vairākās vietās – jebkurā no jaunās tiesas atrašanās vietām.

Tieslietu padome un Ministru kabinets 2014. gadā atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu "Par tiesu darbības teritorijām", kas paredzēja pakāpenisku apgabaltiesu darbības teritorijā esošo rajonu (pilsētu) tiesu apvienošanu, sākotnēji reformu ieviešot Rīgas tiesu apgabalā. Tiesu teritoriālā reforma tika uzsākta 2015. gadā, kad ar 1. martu tika reorganizētas Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa un Siguldas tiesa.

Līdz reformas ieviešanai Latvijā bija salīdzinoši liels skaits nelielu tiesu, kurās bija 3-5 tiesneši. Šobrīd Latvijā ir 9 rajona (pilsētas) tiesas ar vidēji 30 tiesnešiem katrā. Pietiekams tiesnešu skaits tiesā turpmāk ļaus pilnvērtīgi nodrošināt gan tiesnešu specializāciju, gan nejaušības principa ievērošanu lietu sadalē. Tiesnešu specializāciju plašāka ieviešana ļaus paaugstināt tiesas spriedumu kvalitāti un sekmēs tiesu prakses vienveidību, savukārt lietu sadale pēc nejaušības principa ir viena no objektivitātes garantijām.

Vērtējot 2015.-2017. gadā ieviesto tiesu teritoriālās reformas sākotnējos rezultātus, konstatējams, ka ir izlīdzinājusies tiesnešu noslodze. Pirms reformas tiesnešu noslodze viena veida lietās dažādās tiesās varēja atšķirties pat trīs reizes. Minētais liedza nodrošināt visu personu tiesības uz tiesu līdzīgos termiņos. Tāpat ir secināms, ka samazinājies neizskatīto civillietu uzkrājums, nodrošinot šo lietu izskatīšanu.

 

Papildu informācija:

Kopumā Latvijā darbojas deviņas rajona (pilsētas) tiesas un septiņas rajona pilsētu tiesu zemesgrāmatu nodaļas:

- Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī, Talsos, Kuldīgā, Saldū, Liepājā);

- Zemgales rajona tiesa (Tukumā, Dobelē, Jelgavā, Bauskā, Jēkabpilī, Aizkrauklē, Ogrē);

- Vidzemes rajona tiesa (Valmierā, Limbažos, Valkā, Alūksnē, Gulbenē, Madonā, Cēsīs);

- Rēzeknes tiesa (Balvos, Ludzā, Rēzeknē);

- Daugavpils tiesa (Daugavpilī, Krāslavā, Preiļos);

- Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa;

- Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa;

- Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa;

- Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā, Siguldā, Rīgā);

 

- Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa (Ventspilī, Talsos, Kuldīgā, Saldū, Liepājā);

- Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa tiesa (Tukumā, Dobelē, Jelgavā, Bauskā, Jēkabpilī, Aizkrauklē, Ogrē);

- Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa (Valmierā, Limbažos, Valkā, Alūksnē, Gulbenē, Madonā, Cēsīs);

- Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļa (Balvos, Rēzeknē);

- Daugavpils zemesgrāmatu nodaļa (Preiļos, Daugavpilī);

- Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļa;

- Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa (Rīgā).

 

Plašāka informācija par tiesu atrašanās vietām, darba laikiem pieejama mājaslapā: www.tiesas.lv.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu ministrijas

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67036738

E-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv