2. decembrī konference “Aktuālie civilprocesa problēmjautājumi” tiešraidē

Ik gadu Tieslietu ministrija rīko konferenci* par aktuālajiem Civilprocesa jautājumiem, kas pulcē tiesību zinātniekus, praktiķus un civiltiesību jomas entuziastus. Konferences mērķis ir sniegt ieskatu aktuālajos civilprocesa problēmjautājumos un rast jaunas idejas civilprocesa efektivizēšanai. 

Šīgada konference "Aktuālie civilprocesa problēmjautājumi" notiks 2. decembrī plkst. 9.35, un to būs iespējams vērot tiešraidē Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes mājaslapā.

Konferenci atklās un ieskatu jaunākajos un topošajos Civilprocesa likuma grozījumos sniegs Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina. Pašmāju problēmjautājumus un to iespējamajos risinājumus atklās un savā pieredzē dalīsies Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes mācībspēki, tiesneši, advokāti un citi jomas pārstāvji, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar Civilprocesa likuma jautājumiem.

Savukārt ar lekciju par Eiropas Tiesību institūta un UNIDROIT projektu “Vienotie civilprocesa principi Eiropā” uzstāsies Eiropas Tiesību institūta pārstāvis, Zagrebas Universitātes profesors Alans Uzelacs (Alan Uzelac). Konferences noslēguma vārdus teiks Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš.

Šīgada konference tiek rīkota sadarbībā ar Tiesu administrāciju un Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti Eiropas Sociālā fonda projektā "Justīcija attīstībai".

Konferences darba kārtība pieeja šeit.

* Pieteikšanās konferencei ir slēgta – dalībnieku skaits nokomplektēts.

----------

Projekts “Justīcija attīstībai” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 3.4.1. “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” ietvaros. Projekta finansējums ir 11 028 343 euro, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 9 347 092 euro un valsts budžeta finansējums 1 654 251 euro apmērā.