Administratīvā apgabaltiesa atver durvis ēnotājiem

Administratīvajā apgabaltiesā 15.februārī jauniešu informētības, kā arī tiesas pieejamības un atklātības veicināšanas nolūkā norisinājās Ēnu diena.

Tiesu apmeklēja kopumā 5 vidusskolas audzēkņi no Rīgas, Iecavas un Brocēniem, kā arī 3 pamatskolas audzēkņi no Jelgavas.

Ēnu dienas ietvaros skolēni iepazinās ar Administratīvās apgabaltiesas tiesnešu un darbinieku darba pienākumiem, tiesas organizatorisko uzbūvi, kā arī guva ieskatu Latvijas tiesu un tiesību sistēmā.

Skolēni devās ekskursijā pa modernākā tiesu nama publiski nepieejamajām telpām, kā arī apmeklēja atklāto tiesas sēdi starp privātpersonu un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju.

Savukārt tiesnešu darba kabinetos tiesneši dalījās personīgajā pieredzē par karjeras izvēli, tiesneša amata pienākumiem un atbildēja uz citiem jauniešu interesējošiem jautājumiem. Daļa jaunieši vēroja arī tiesnešu apspriedi par administratīvās lietas iztiesāšanu.

Vairums jauniešu atzina, ka šāda iespēja atviegloja jautājumu par nākotnes karjeras izvēli.