Administratīvā rajona tiesa uzņem praktikantus

Šomēnes Administratīvajā rajona tiesā praksi uzsāka 15 studenti no Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes.

Tiekoties ar praktikantiem, tiesas priekšsēdētāja Aiga Putniņa vērsa uzmanību uz valsts uzdevumu strādāt cilvēku labā, iepazīstināja ar tiesā skatāmo lietu daudzveidību, kā arī informēja par aktualitātēm. Praktikanti, kuri jau strādā tiesā, dalījās pieredzē par tiesneša palīga un tiesas sēžu sekretāra darba specifiku. Interesentiem tika dota iespēja aplūkot tiesas telpas, iejūtoties darba atmosfērā. Pēc tikšanās ar tiesas priekšsēdētāju studenti devās pie tiesnešiem, kuri vada praksi, lai ķertos pie uzdevumu veikšanas.

Kā atzina tiesas priekšsēdētāja A. Putniņa: “Īpašs gandarījums rodas reizēs, kad praktikants par tiesas darbu ir ieinteresējies tik ļoti, ka vēlas atgriezties kā darbinieks.”

Lai nodrošinātu tiesas darba atklātumu, sekmētu tiesas procesa caurskatāmību, vairotu uzticēšanos tiesu sistēmai, kā arī izpratni par tiesu darbu un pieņemtajiem nolēmumiem, Administratīvā rajona tiesa ik gadu praksē uzņem studentus.