Administratīvā tiesa piedalās sociālajā akcijā “Dažādo kurpju diena”

Administratīvās rajona tiesas Rīgas, Rēzeknes, Liepājas un Valmieras tiesu nama kolektīvi šodien atsaucās sociālās kampaņas “Iekāp otra kurpēs!” aicinājumam vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu, tādējādi simboliski paužot atbalstu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

“Katrs no mums ir unikāls. Tikai iekāpjot otra kurpēs, spējam saskatīt līdzības arī cilvēkos, kuru izskats vai uzvedība pirmajā brīdī var šķist nesaprotama vai svešāda. Tikai izprotot un pieņemot, mēs veidojam sabiedrību iekļaujošāku. Lai mazinātu aizspriedumus un kliedētu stereotipus par cilvēkiem ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, Labklājības ministrija īsteno sociālo kampaņu “Iekāp otra kurpēs!””, teikts Labklājības ministrijas aicinājumā.

“Dažādo kurpju dienā” šodien, 15. septembrī, visi Latvijas iedzīvotāji aicināti simboliski paust atbalstu, katrā kājā velkot atšķirīgu apavu.