Administratīvajai tiesai – 20

Par godu administratīvo tiesu 20 gadu jubilejai šā gada 26. aprīlī norisinājās svinīgā konference “Administratīvajai tiesai 20 – cauri laikiem”. 

.

.

Semināra laikā tiesnešiem, tiesas darbiniekiem un aicinātajiem viesiem bija iespēja atminēties administratīvās tiesas pirmsākumus, gūt priekšstatu administratīvās tiesas pašreizējos izaicinājumos, kā arī paraudzīties uz tiesas nākotni un tās perspektīvām. Ar savu redzējumu dalījās gan bijušie, gan esošie administratīvās tiesas tiesneši.

Sveicot administratīvo tiesu jubilejā, Augtākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs uzsvēra šīs tiesas svarīgumu un būtisko pienesumu visai sabiedrībai. Administratīvā tiesa ļoti bieži ir vienīgais sargs starp valsti un cilvēku. Tiesnesim un tiesai ir jāsargā taisnīgums. Ja valsts pieļauj netaisnību, tiesai nav jāsargā valsts, bet indivīds. Un to administratīvā tiesa veiksmīgi dara jau 20 gadus. Administratīvās tiesas rekordlielais pieteikumu skaits Satversmes tiesā tikai atspoguļo augstos cilvēktiesību ideālus un standartus. 

Administratīvā procesa likuma autors Egils Levits: “Moderna, attīstīta un konstitucionāla valsts sastāv no trim galvenajiem elementiem – demokrātijas, tiesiskas valsts un cilvēktiesībām. Tiesiskā valstī ir zināmi principi, kā jādarbojas valsts pārvaldībai un valstij kopumā. Tiesas, it sevišķi administratīvā tiesa, ir šī garantija. Bez neatkarīgas tiesu varas un administratīvās justīcijas tiesiska valsts nav iespējama. Administratīvās tiesības ir konstitucionālo tiesību konkretizējums. Mainoties konstitucionālajām tiesībām, revolucionāri mainās arī administratīvās tiesības. Jūs, dārgie kolēģi, esat tiesiskas valsts mugurkauls, –  šodien, šeit, Latvijā.” 

Atminoties administratīvās tiesas pirmssākumus, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš: “Šis kopīgais ceļš sākās vairāk nekā pirms 20 gadiem. Ieviešot administratīvo procesu, mēs ieviesām arī jaunu tiesāšanās kultūru. Un jau tajā brīdi man likās, cik brīnišķīgi ir, ka tu vari būt klāt kaut kam nozīmīgam mūsu valsts dzīvē, mūsu tiesu dzīvē. Mēs bijām entuziasma pilni dot pienesumu tiesāšanās kultūras maiņai mūsu valstī. Šis vēstījums, ka administratīvās tiesas būs viena lieliska iespēja, kā līdzvērtīgi risināt tiesību jautājumus ar valsti, tika sadzirdēts. Mums bija iespēja izstāstīt, kādi ir jaunie principi, kā lietas tiks izskatītas administratīvajā tiesā. Un cilvēki jau pirmajā dienā nāca uz administratīvo tiesu ar pieteikumiem.”

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa: “Šodienas administratīvā tiesa ir atbilstoša demokrātiskas tiesiskas valsts tiesas prasībām. Šajos 20 gados mēs esam ieguvuši nozīmīgu, patstāvīgu lomu un vietu visā tiesu sistēmā. Mūsos ieklausās, mūsu spriedumus lasa. Administratīvās tiesas ar savu spriedumu motivāciju un argumentāciju dod šo pienesumu, lai sabiedrība uzticētos valstij. Administratīvie tiesneši un darbinieki nevairās skaidrot spriedumus, nevairās diskutēt par spriedumiem. Un tādējādi arī veicina sabiedrības uzticību tiesām.”

Divdesmit gadu laikā administratīvā tiesa ir kļuvusi par būtisku elementu demokrātiskas tiesiskas valsts pamatā. Tās lēmumi ir veidojuši un ietekmējuši katra cilvēka dzīvi un visu Latvijas sabiedrību kopumā. Paldies administratīvajai tiesai par tās veikumu, ieguldījumu un nozīmi mūsu valsts tiesiskuma stiprināšanā!

Noskaties video “Administratīvās tiesas stāsts”

Māksliniece: Zane Pumpure-Prāmniece

Mūzika: Ricky Valadez Uplifting Optimistic (Piano) – Inspirational Build With Drums