Administratīvajām tiesām 15 gadu jubileja

Lai arī administratīvās tiesas savu darbi faktiski uzsāka 2004.gada 2.februārī, kas bija pirmdiena, par administratīvo tiesu izveidošanas dienu atzīstams tieši 2004.gada 1.februāris, jo spēkā stājās administratīvajās tiesās piemērojamais Administratīvā procesa likums.

Par godu administratīvo tiesu izveidošanas gadadienai piektdien, 2019.gada 1.februārī, administratīvo tiesu ēkā Rīgā tika rīkota administratīvo tiesu 15 gadu jubileja. Pasākumā piedalījās Administratīvās apgabaltiesas un Administratīvās rajona tiesas tiesneši un darbinieki. Starp jubilejas viesiem ar savu klātbūtni pasākuma dalībniekus pagodināja tieslietu ministrs Jānis Bordāns, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneši un priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, kā arī Tiesu administrācijas pārstāvji – direktora vietnieki Inese Kalniņa un Andris Munda.

 

Jubilejas pasākumu atklāja Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs Māris Vīgants un Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja Ilze Freimane.

Klātesošos uzrunāja arī tieslietu ministrs Jānis Bordāns, kas savā uzrunā akcentēja, ka administratīvo tiesu izveidošana ir bijis būtisks pagrieziena punkts Latvijas tiesu sistēmā, radot jaunu izpratni par tiesiskumu, lēmumu pamatošanas pienākumu un personu tiesībām. Ministrs aicināja arī turpmāk ar visaugstāko atbildības sajūtu turpināt darbu administratīvā procesa mērķu sasniegšanā, nodrošinot uz cilvēkiem orientēta taisnīguma nodibināšanu un taisnīguma atjaunošanu.

 

Jubilejas pasākuma izskaņā ar Tiesu administrācijas atzinības, pateicības un goda rakstiem tika apbalvoti Administratīvās apgabaltiesas un Administratīvās rajona tiesas darbinieki. Ar Goda rakstiem apbalvoti tika nodarbinātie par nozīmīgu ieguldījumu un izciliem sasniegumiem tiesu attīstībā un par amata pienākumu pašaizliedzīgu izpildi. Ar Pateicības rakstiem apbalvoti tika nodarbinātie par būtisku ieguldījumu tiesu attīstībā un par amata pienākumu priekšzīmīgu izpildi, savukārt ar atzinības rakstiem apbalvoti tika nodarbinātie par godprātīgu un radošu amata pienākumu izpildi, veicinot tiesu attīstību.

Visiem jubilejas pasākuma dalībniekiem tika pasniegtas personalizētas administratīvo tiesu 15 gadu jubilejas krūzītes, uz kurām attēlota administratīvo tiesu ēka.