Advokāts Ivo Klotiņš atzinīgi vērtē tiesas profesionalitāti tiesas sēdes organizēšanā un drošības pasākumu ievērošanā

Pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" prasībā pret bijušajiem uzņēmuma valdes locekļiem par 1,3 miljonu eiro piedziņu iesaistītais advokāts Ivo Klotiņš pēc tiesas sēdes mainījis savu sākotnēji kritisko nostāju un noraidījis bažas par epidemioloģisko drošības prasību ievērošanu tiesas sēdē.  

Sagatavošanas sēde Rīgas rajona tiesā notika vienu stundu, divās zālēs, izmantojot videokonferenci. Advokāts ar savu klientu atradās atsevišķā zālē un sēdes laikā ar tiesu vienojās par turpmāku lietas skatīšanu attālināti MS Teams platformā.

Pēc tiesas sēdes advokāts I.Klotiņš izteica pateicību tiesas sastāvam par profesionālu sēdes organizēšanu un epidemioloģisko drošības prasību ievērošanu, kaut arī iepriekš advokāts bija nosūtījis vēstuli vairākām atbildīgajām iestādēm, tai skaitā Veselības ministrijai, paužot bažas, vai tiesas sēdes laikā tiks ievēroti visi epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Ivo Klotiņš, advokāts: “Spēkā esošo ierobežojumu kontekstā ļoti pozitīvi jānovērtē Rīgas rajona tiesas tiesnešu un viņu komandas – palīgu, sekretāru un pat apsargu darbs, kas padarīja īslaicīgo atrašanos tiesas ēkā par saprotamu notikumu laikā, kad esam pandēmijas pašā bīstamākajā brīdi. Turpmāka lietas izskatīšana attālinātā režīmā, vienošanās par apmaiņu ar lietas materiāliem elektroniski un pati sagatavošanās sēde, atgādināja manu citu Eiropas kolēģu stāstīto jau pirms vairākiem gadiem par lietu izskatīšanu un maksimālu to digitalizēšanu. Domāju, ka šis arī noteikti būtu virziens, kas jāattīsta un kurā ir maksimāli jāizmanto jaunais Eiropas Komisijas Eiropas atveseļošanās plāna finansējums. Konkrētā Rīgas rajona tiesas sēde pat līdzinājās starptautiska šķīrējtiesas procesa norisei, kur sagatavošanās sēdes notiek tikai attālināta režīmā.” 

Pēc valstī noteiktās ārkārtējās situācijas pārtraukšanas tiesas, lemjot par lietas izskatīšanu mutvārdu procesā klātienē, vispirms novērtēs iespējas lietu skatīt rakstveidā vai attālināti (izmantojot videokonferenci) un tikai gadījumā, ja lietas izskatīšanu nebūs iespējams nodrošināt rakstveidā vai izmantojot videokonferenci, to skatīs klātienē, ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības lietas izskatīšanas laikā – sejas masku obligāta lietošana, telpu vēdināšana un dezinfekcija, 2 metru distances ievērošana. Tiesas, organizējot lietu izskatīšanu klātienē, maksimāli nodrošinās apstākļus, kas samazinās riskus iesaistīto personu veselības apdraudējumam. Piemēram, organizējot tiesas sēdi divās atsevišķās tiesas zālēs, kuras savienotas ar videokonferenču sistēmu.

Inese Siliņeviča, Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja: “Šobrīd, kad ārkārtējā situācija valstī ir pārtraukta, mēs varam izvērtēt ieguvumus, ko krīze mums ir devusi un ko no tās varam paņemt un ieviest turpmākajā darba organizācijā. Tiesas ir pierādījušas, ka lietu skatīšana turpinājās arī šajā, visiem grūtajā laikā, tiesas spējušas lietas skatīt attālināti, kas pierāda, ka varam to darīt arī turpmāk. Protams, tiesu darbs nenotiks tikai attālinātā režīmā, bet iespēju robežās mēs turpināsim pandēmijas pieredzi, tādējādi arī turpmāk rūpējoties par ikviena lietas dalībnieka veselību.”