Aicina piedalīties intervijā ar OECD (Ekonomiskās sadarbība un attīstības organizācija) eksperti

Aicina piedalīties intervijā ar OECD (Ekonomiskās sadarbība un attīstības organizācija) eksperti, kas veic novērtējumu ar mērķi radīt uzņēmējiem draudzīgāku vidi Latvijā.OECD eksperte ir ļoti ieinteresēta uzdot jautājumus par to: viegli, ātri un ērti ir veikt reorganizāciju vai veikt SIA vai IK reģistrāciju, tajā skaitā izmantot Uzņēmuma reģistra piedāvātos pakalpojumus attiecībā uz šo.

Laiki, kuros tiek organizēta šī tikšanās ar pārstāvjiem no uzņēmēju vidus:

•             18.12.2017. Pirmdiena – jebkurš laiks pēc 15:00

•             19.12.2017. Otrdiena- no 14:00 līdz 16:30

•             20.12.2017. Ceturtdiena- jebkurš laiks pēc 15:00

•             21.12.2017. Piektdiena- jebkurš laiks pēc 15:00

Lūgums dot ziņu par respondentiem vispiemērotāko laiku.

OECD eksperte Delia Rodrigo par interviju: “Intervija pēc savas būtības ir paredzēta vienkārša. Aptuvenais intervijas laiks: 15 minūtes

1.            Ko Jūs kā uzņēmējs esat darījis, lai izpildītu visas nepieciešamās formalitātes, lai reģistrētu SIA, IK vai veikt reorganizāciju?

2.            Kādus dokumentus Jums bija jāuzrāda/jāiesniedz?

3.            Kā Jūs tos savācāt? Vai Jums bija nepieciešama speciālista palīdzība, lai palīdzētu nokārtot visas formalitātes?

4.            Vissvarīgākais - Cik ilgs laiks bija nepieciešams, lai veiktu visas šīs darbības?”

(Jautājumi var nedaudz atšķirties atšķirībā no tā vai uzņēmums ir nesen reģistrēts/uzņēmumā veikta reorganizācija/nesen reģistrēts IK).

Ja Jūs būtu ar mieru atbildēt uz šiem jautājumiem citā laikā vai rakstiski, tad lūdzu dodiet ziņu.

Tāpat, ja Jums ir zināmi kādi citi pārstāvji no uzņēmēju vidus, kuriem varētu interesēt piedalīties šajās intervijās, lūdzu nododiet tālāk šo ziņu.

Adrese: Tiesu administrācija, Antonijas iela 6, Rīga.

Darba valoda- angļu. Lūdzu dodiet ziņu, ja Jums nepieciešams nodrošināt tulkojumu.

Intervijas veids: Intervija ar SKYPE starpniecību.

 

Jūsu sniegtās atbildes būs par pamatu un palīdzēs identificēt Komerclikuma regulējuma un tā piemērošanas prakses stiprās puses un trūkumus, kā arī uz komersantiem vērsto tieslietu sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nepieciešamos uzlabojumus, nodrošinot draudzīgu tiesisko vidi attiecībās ar valsts iestādēm.

 

Papildus informācija par OECD vizītēm Latvijā:

OECD devušies uz Latviju divās izvērtējuma vizītēs, kur pēdējā norisinājās laika posmā no 2017. gada 2. līdz 5. oktobrim Ekonomiskās sadarbība un attīstības organizācijas (turpmāk -

OECD) Publiskās pārvaldības un teritoriālās attīstības direktorāta vizīte uz Latviju.

 

Vizīte norisināsies Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma ietvaros, ko izstrādās OECD (sadarbībā ar Eiropas Padomi un Starptautisko valūtas fondu) līdz 2018. gada beigām.

Sadarbībā ar OECD Publiskās pārvaldības un teritoriālās attīstības direktorātu tiks veikta padziļināta izpēte, identificējot tiesiskajā regulējumā pastāvošos šķēršļus, kas rada administratīvo slogu uzņēmējdarbības veikšanai. Vienlaikus tiks izvērtēti aspekti, kas kavē moderno tehnoloģiju izmantošanu saziņā ar valsts sektoru, Latvijas publisko iestāžu sniegto pakalpojumu piemērotība uzņēmējdarbības veikšanai, kā arī pastāvošo strīdu risināšanas mehānismu efektivitāte.

Īpašs uzsvars tiks likts uz Latvijas komerctiesību regulējuma novērtējuma veikšanu, kas palīdzēs identificēt Komerclikuma regulējuma un tā piemērošanas prakses stiprās puses un trūkumus, kā arī uz komersantiem vērsto tieslietu sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nepieciešamos uzlabojumus, nodrošinot draudzīgu tiesisko vidi attiecībās ar valsts iestādēm. Novērtējums tiek veikts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta "Justīcija attīstībai"[1] ietvaros, kas paredz virkni pasākumu Latvijas tieslietu sistēmas stiprināšanai. Projektu īsteno Tiesu administrācija, kas arī koordinē novērtējuma veikšanu.