Aicinām pieteikties uz vakantajām tiesnešu amata vietām

Tiesu administrācija aicina pieteikties personas, kuras bijušas Satversmes tiesas tiesneša, starptautiskas tiesas tiesneša vai pārnacionālas tiesas tiesneša amatā

uz vakantajām tiesneša amata vietām Rīgas apgabaltiesā, Kurzemes apgabaltiesā un Zemgales apgabaltiesā. 

Pieteikuma dokumenti līdz 2021. gada 17. novembrim jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi: atlase@ta.gov.lv (elektroniski nosūtītiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs), vai jānosūta pa pastu uz adresi: Antonijas ielā 6, Rīgā, LV–1010, ar norādi „Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskā departamenta Personālvadības nodaļai”, vai jāiesniedz personīgi slēgtā aploksnē, ievietojot tos pie Tiesu administrācijas ārdurvīm novietotajā pastkastē, darba laikā, ar norādi "Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskā departamenta Personālvadības nodaļai".  

Tālrunis uzziņām 67063844, 67063853, 67063851. 

Pilns sludinājums ŠEIT