Aicinām Rīgas apgabaltiesas apmeklētājus novērtēt tiesas darbu

Lai uzlabotu tiesvedības procesu un novērtētu tiesu darbu, Tiesu administrācija aicina tiesu apmeklētājus pēc tiesas sēdes aizpildīt izsniegto anketu. Tā veidota, lai varētu konstatēt problēmas, ja tādas ir, noskaidrot, kā iedzīvotāji vērtē tiesneša attieksmi un darbu tiesas sēdes laikā, vai saziņa ar tiesu ir pieejama un konstruktīva.

Atbildēt uz sešiem jautājumiem aizņems vien pāris minūtes laika, bet tiesa iegūs svarīgu informāciju, lai operatīvi reaģētu un ieviestu uzlabojumus tās darbā.

Aizpildītās anketas jāievieto īpašās urnās, kuras ir izvietotas katrā no tiesu namiem, kuros atrodas Rīgas apgabaltiesa, – gan Brīvības bulvārī 34, gan Abrenes ielā 8.

Attālināto tiesas sēžu apmeklētājiem anketas izsūtīs elektroniski

Tiem tiesas sēžu apmeklētājiem, kuri tajās piedalās attālināti, izmantojot kādu no videokonferenču platformām, tiesa anketas izsūtīs elektroniski ar lūgumu tās aizpildīt un nosūtīt Tiesu administrācijai uz e-pasta adresi Inara.Makarova@ta.gov.lv.

Aptauja Rīgas apgabaltiesā notiks divus mēnešus – no 2022. gada oktobra līdz novembrim. Tiesu administrācija ar aptaujas rezultātiem tiesu un sabiedrību iepazīstinās apkopotā veidā.