Aicinām uz preses konferenci par tiesu teritoriālo reformu Vidzemes tiesu apgabalā

Laipni aicinām piedalīties

preses konferencē

par tiesu teritoriālo reformu Vidzemes tiesu apgabalā

2018. gada 15. februārī plkst. 11.00

Valmieras rajona tiesā (pēc reformas – Vidzemes rajona tiesa), zālē Nr. 3 (1. stāvs)

Garā iela 5, Valmiera

Preses konferencē informēsim par līdz šim paveikto tiesu teritoriālās reformas ieviešanā, kā arī par reformas ieviešanu Vidzemes tiesu apgabalā, atbilstoši Tieslietu padomes 2017. gada 12. jūnijā atbalstītajam rajonu (pilsētu) tiesu reorganizācijas plānam.

No 2018. gada 15. februāra Alūksnes rajona tiesa un zemesgrāmatu nodaļa, Gulbenes rajona tiesa un zemesgrāmatu nodaļa, Madonas rajona tiesa un zemesgrāmatu nodaļa, Cēsu rajona tiesa un zemesgrāmatu nodaļa, Limbažu rajona tiesa un zemesgrāmatu nodaļa, kā arī Valkas rajona tiesa un zemesgrāmatu nodaļa tiks pievienota Valmieras rajona tiesai un tās sastāvā esošajai zemesgrāmatu nodaļai, mainot tiesas nosaukumu – Vidzemes rajona tiesa un Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa.

 

 Vidzemes rajona tiesa no 2018. gada 15. februāra darbosies visu līdzšinējo tiesu atrašanās vietās. Iedzīvotāji dokumentus varēs iesniegt jebkurā no tiesas līdzšinējām atrašanās vietām.  Šāda paša kārtība attieksies arī uz zemesgrāmatu nodaļu. Tiesu teritoriālā reforma skar tiesas organizatoriskā līmenī. Uzsākto, bet vēl nepabeigto lietu izskatīšanu turpinās tie paši tiesneši.

 

Preses konferencē informēsim un skaidrosim turpmākās izmaiņas tiesu darbībā, lai risināt ar tiesu efektivitāti saistītus jautājumus – tiesnešu specializācija, lietu sadales nejaušība, nevienmērīga noslodze, tiesvedības termiņi utt.

 

Preses konferences dalībnieki:

Dzintars Rasnačs, tieslietu ministrs;

Inita Ilgaža, Tieslietu ministrijas Tiesu politikas departamenta direktore;

Jānis Grīnbergs, Valmieras rajona tiesas priekšsēdētājs (pēc reformas – Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētājs);

Edīte Knēgere, Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja.

 

Lūdzu pieteikties pie Lanas Mauliņas pa e - pastu: Lana.Mauliņa@tm.gov.lv vai tālr. 67036738 līdz 2018. gada 15. februārim plkst. 9.00.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu ministrijas

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67036738

E - pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv