Aizkraukles rajona tiesā pieejamas sertificētu mediatoru konsultācijas

Informējam, ka no 2016.gada 5.decembra Aizkraukles rajona tiesā ir pieejamas sertificētu mediatoru konsultācijas, kas tiek nodrošinātas mediācijas pilotprojekta ietvaros.

Tiesneši, kuri saņem vai izskata civillietas, kurās saredz mediācijas iespējamību, iesaka pusēm doties uz konsultāciju pie mediatora. Procesā iesaistītās puses var izlemt, vai mediācija viņiem ir piemērota, vai pieņem lēmumu mediāciju neizmantot.

Konsultācijas var saņemt jebkurā civillietā.

 

Papildinformācija:

Aizkraukles rajona tiesas

priekšsēdētāja palīgs

Gunta Sprudzāne

gunta.sprudzane@tiesas.lv