Apelācijas instances tiesa nolēmusi nekustamo īpašumu atstāt Aivaram Vilipsonam

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija 2021. gada 1. aprīlī rakstveida procesā nolēmusi atcelt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2021. gada 17. februāra lēmumu daļā par rīcību ar noziedzīgi iegūto mantu. Apelācijas instances tiesa nolēmusi nekustamo īpašumu Rīgā, Zirņu ielā atstāt trešās personas – labticīgā ieguvēja īpašumā.

Pārējā daļā pirmās instances tiesas lēmums atstāts negrozīts. Rīgas apgabaltiesas lēmums nav pārsūdzams un ir stājies spēkā tā pieejamības dienā 2021. gada 1. aprīlī.