Apgabaltiesa atkārtoti izskatījusi strīdu par TV NET publicētu viedokļrakstu

Rīgas apgabaltiesā pirmdien, 23. decembrī, lietas dalībniekiem kļuvis pieejams spriedums, ar kuru daļēji apmierināta VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” (LNOB) prasība pret SIA “TV NET” (TV NET). 30 dienu laikā no sprieduma sastādīšanas dienas spriedumu ir iespējams pārsūdzēt kasācijas kārtībā.

Ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu TV NET uzlikts par pienākumu publicēt atvainošanos par LNOB, Zigmara Liepiņa, Ineses Eglītes un Dainas Markovas goda un cieņas aizskaršanu interneta portāla www.tvnet.lv sadaļas “Viedokļi” rubrikā “TVNET komentārs”. No TV NET par labu prasītājai noteikts piedzīt kompensāciju par goda un cieņas aizskaršanu 3000 eiro apmērā un tiesas izdevumus par samaksāto valsts nodevu 354,74 eiro. Pārējā daļā LNOB prasību noraidīta.

Par labu prasītājiem Zigmaram Liepiņam, Inesei Eglītei un Dainai Markovai no TV NET nolemts piedzīt prasīto kompensāciju (1 eiro katram) par goda un cieņas aizskaršanu, tiesāšanās izdevumus advokāta palīdzības samaksai un tiesas izdevumus par samaksāto valsts nodevu.

Savukārt no LNOB nolemts TV NET labā piedzīt tiesas izdevumus 1276,94 eiro, ko veido valsts nodeva par apelācijas sūdzības iesniegšanu prasības noraidītajā daļā.

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedumā norādīts, ka konkrētajā lietā kompensācijas apmērs nosakāms, ņemot vērā raksta tapšanas pamatā esošo politisko kontekstu jeb faktisko bāzi. Krimas krīze, tajā skaitā Latvijas kopējā nostāja jautājumā par Krimas aneksiju un tās atspoguļojums medijos, kontekstā ar LNOB normatīvajos aktos noteikto statusu un valdes locekļu – valsts amatpersonu –statusu, deva pietiekamu faktisko bāzi salīdzinoši asā formā izteikties par rakstā minētā Krievijas Federācijas pilsoņa dzimšanas dienas svinībām Operas ēkā, kas nav savienojamas ar tiesību normās un sabiedrības acīs izvirzītajiem Latvijas Nacionālās operas standartiem.

Neraugoties uz minēto, spriedumā norādīts, ka Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija nevar piekrist atbildētājas viedoklim, ka “ar epitetiem bagātais viedoklis (raksts) nav rupjš un aizskarošs”. Spriedumā atzīts, ka pat neitrāls lasītājs šo rakstu “uztvertu kā asu LNOB valdes locekļu kritiku ar tekstā iekļautām rupjām, aizskarošām un pat vulgārām frāzēm”.

2014.gada 7.novembrī VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” (pirms nosaukuma maiņas – “Latvijas Nacionālā opera”), Zigmars Liepiņš, Inese Eglīte un Daina Markova Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā cēla prasību pret SIA “TV NET” par atvainošanos un morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu par goda un cieņas aizskaršanu. Prasītāji lūdza tiesu uzlikt SIA “TV NET” pienākumu publicēt atvainošanos par VSIA “Latvijas Nacionālā opera”, Zigmara Liepiņa, Ineses Eglītes un Dainas Markovas goda un cieņas aizskaršanu interneta portāla www.tvnet.lv sadaļas “Viedokļi” rubrikā “TVNET komentārs”, piedzīt mantisko kompensāciju par goda un cieņas aizskaršanu 129 873 eiro VSIA “Latvijas Nacionālā opera” un 1 eiro katram prasītājam, kā arī piedzīt tiesāšanās izdevumus un ar lietas vešanu saistītos izdevumus advokāta palīdzības samaksai. Prasības pieteikumā norādīts, ka SIA “TV NET” 2014. gada 4. augustā interneta portālā www.tvnet.lv publicēja rakstu ar nosaukumu “Kā Latvijas Nacionālā opera kļuva par Putina galma publisko namu”, kurā žurnālists, kas raksta ar pseidonīmu Olivers Everts, nepieļaujami rupji un aizskaroši vērsās pret VSIA “Latvijas Nacionālā opera” vadību par Operas telpu izīrēšanu Krievijas mākslinieka privāta pasākuma rīkošanai 2014. gada 29. jūlijā.

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2016. gada 10. marta spriedumu prasība tika pilnībā apmierināta. Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Rīgas apgabaltiesa 2017. gada 24. janvārī prasību apmierināja daļēji.

Jaunais spriedums Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijā pieņemts pēc tam, kad saistībā ar SIA “TV NET” kasācijas sūdzību Senāts civillietu Nr. C30292615 nosūtīja atkārtotai izskatīšanai apelācijas instancē.

 

Papildu informācija: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (raimonds.locmelis@tiesas.lv; 67088261; 25713271)