Apgabaltiesas iepazīstas ar aktualitātēm apbūves tiesību regulējumā

Ceturtdien, 10. maijā Rīgas apgabaltiesā notika dr.iur. Dainas Oses lekcija par apbūves tiesību aktualitātēm. Auditorijas vārdā Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone izteica pateicību Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras docentei Dainai Osei par to, ka viņa atsaucās apgabaltiesu tiesnešu uzaicinājumam nolasīt šādu lekciju pro bono.

Lekcijai videokonferences režīmā pievienojās Civillietu tiesas kolēģijas tiesneši un viņu palīgi visās vispārējās jurisdikcijas apgabaltiesās Latvijā. Rīgas apgabaltiesa turpina sadarbību ar citām apgabaltiesām, lai veicinātu vienotas tiesu prakses attīstību apelācijas instances tiesās.

 

Informāciju sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (25713271; Raimonds.Locmelis@tiesas.lv)