Apgabaltiesu tiesneši iepazīstās ar aktuālo Eiropas Cilvēktiesību tiesā

Rīgas apgabaltiesā šodien notika Civillietu tiesas kolēģijas tiesnešu tikšanās ar Latvijas pārstāvi Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) Kristīni Līcis, kura dalījās pieredzē par ECT aktualitātēm. Kā uzsvēra Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone, šodienas tikšanās organizēta, lai ECT atzinumus ņemtu vērā arī Latvijas tiesu praksē, kas ir svarīgi, veidojot vienotu izpratni par cilvēktiesību jautājumiem.

Kristīne Līcis atzinīgi novērtēja termiņus, kādos Latvijas tiesās tiek izskatītas civillietas, par to liecina fakts, ka pret Latviju ECT pašlaik nav nevienas šādas lietas.

Lai tiesu reformas ietvaros turpinātu veidot vienotu apelācijas instances tiesu praksi, tikšanās gaitai videokonferences režīmā pieslēdzās arī tiesneši no citām Latvijas apgabaltiesām. Nākošā, šogad jau ceturtā, šāda veida videokonference paredzēta 20.maijā Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnešiem.

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīgs sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem (raimonds.locmelis@tiesas.lv; 67088261; 29287877)