Apgabaltiesu tiesneši videokonferencē analizē tiesu praksi

Lai tiesu reformas ietvaros turpinātu veidot vienotu apelācijas instances tiesu praksi, Rīgas apgabaltiesā šodien notika Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnešu sanāksme, kurā videokonferences režīmā piedalījās arī Krimināllietu tiesu kolēģiju tiesneši no citām Latvijas apgabaltiesām.

Sanāksmē iztirzāja aktuālo Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi un jaunāko Latvijas apgabaltiesu praksi administratīvo pārkāpumu lietās.

Būtisks ieguldījums, iztirzājot pirmo jautājumu, bija Latvijas pārstāves Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) Kristīnes Līcis uzstāšanās, kura dalījās pieredzē un stāstīja par ECT izskatīto lietu aktualitātēm.

Videokonferences otrajā daļā tika apspriesti apgabaltiesu judikatūras veidošanas principi un kārtība, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone informēja, ka ir veikti sagatavošanās darbi, lai informētu sabiedrību, juristus un interesentus par apgabaltiesu praksi un judikatūru, kas turpmāk būs pieejama vienotā Latvijas tiesu portāla – tiesas.lv – sadaļā Tiesu nolēmumi  Apgabaltiesu prakse un nolēmumi, kur to varēs meklēt atbilstoši tiesību nozarēm.

Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Juris Stukāns sanāksmē vadīja apgabaltiesu tiesnešu diskusiju, lai jau vistuvākajā laikā Latvijas tiesu portālā varētu ievietot pirmos apgabaltiesu nolēmumus, kurus apgabaltiesas ir pieņēmušas, izskatot lietas apelācijas kārtībā, un kas ir galīgie un nepārsūdzamie nolēmumi administratīvo pārkāpumu lietās, un kas juristiem un sabiedrībai dos iespēju ērtāk un pārskatāmāk orientēties apelācijas instances tiesas praksē.

Šogad tā ir jau piektā videokonference, kad apgabaltiesu tiesneši diskutē par aktuāliem jautājumiem vienotas tiesu prakses veidošanai.

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīgs sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem (raimonds.locmelis@tiesas.lv; 67088261; 29287877)