Apstiprina Latgales rajonu tiesu reorganizācijas plānu

Tieslietu padome apstiprināja Tieslietu ministrijas sagatavoto Latgales tiesu apgabala rajona tiesu reorganizācijas plānu, kas paredz no 2016.gada 1.februāra Ludzas un Balvu rajona tiesas un to sastāvā esošās Zemesgrāmatu nodaļas administratīvi pievienot Rēzeknes tiesai, savukārt Preiļu un Krāslavas rajona tiesas un Preiļu zemesgrāmatu nodaļu – Daugavpils tiesai.

Tieslietu padomes sēdē par šo jautājumu izvērtās plašas diskusijas un padomes locekļi pauda bažas par organizatoriskiem jautājumiem, kā arī norādīja uz komunikācijas nepieciešamību ar reorganizējamo tiesu tiesnešiem un darbiniekiem un reformas gaitas un rezultātu izskaidrojumu sabiedrībai.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un valsts sekretāra vietniece tiesu darba jautājumos Irēna Kucina norādīja uz reformas mērķi – tiesnešu specializāciju, nejaušības principu lietu sadalē un interešu konfliktu novēršanu, ko mazās tiesās nav iespējams nodrošināt. Pēc Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas, Siguldas un Jūrmalas tiesu reorganizācijas Latgales tiesu apgabals izraudzīts tādēļ, ka te rajona tiesu noslodze ir vismazākā, kā arī ir apgabaltiesas priekšsēdētāja atbalsts reformai. Turpmāk rajona tiesas paliks tur, kur tās ir šobrīd, tiesnešu skaits netiks samazināts, taču tiesneši specializēsies, un tiesām tiks nodrošinātas papildu videokonferenču iespējas, lai nemazinātos tiesu pieejamība lietu dalībniekiem. Katrai no divām apvienotajām tiesām būs viens tiesas priekšsēdētājs, vienota lietu sadales sistēma un tiesnešu slodžu izlīdzināšana.

Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs Andris Strauts norādīja, ka tiesu reformai piekritis, jo, pirmkārt, Latgales apgabaltiesa jau bez likumā noteiktas reformas ir izveidojusi tiesu sadarbības modeli, otrkārt, ar šo viņš saredz iespēju, izlīdzinot slodzi, nezaudēt tiesnešiem darbu savās dzīvesvietās. Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs ir gandarīts, ka uzklausīts viedoklis apgabaltiesā saglabāt divas, nevis vienu rajona tiesu.

Lēmums par Latgales tiesu apgabalā esošo rajona tiesu reorganizācijas plānu