Apvienos Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesu un Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesu

Ar 2017.gada 1.februāri Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesu pievienos Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesai, izveidojot Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu.

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas un Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas reorganizēšana nozīmē pārveidi organizatoriskā līmenī, bet faktiski Jaunizveidotajai tiesai būs divas atrašanās vietas  - Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā un Baložu ielā 14, Rīgā.

Jaunizveidotajai tiesai būs divas kancelejas – civillietu kanceleja Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā un krimināllietu kanceleja Baložu ielā 14, Rīgā.

Uzsākto lietu izskatīšanu turpinās tie paši tiesneši, dokumentus tiesai varēs iesniegt abās adresēs, vienlaikus nodrošinot lielāku tiesu pieejamību sabiedrībai . Izvērstāka informācija par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas darba organizēšanu pēc 2017.gada 1.februāra tiks ievietota www.tiesas.lv.

Tiesu apvienošanas mērķis ir tiesnešu noslodzes izlīdzināšana, tiesnešu specializācijas un nejaušības principa lietu sadalē nodrošināšana, kā arī tiesvedības ilguma izlīdzināšana.

Pakāpeniska rajonu (pilsētas) tiesu reorganizācija uzsākta ar mērķi paaugstināt tiesu efektivitāti, nodrošinot tiesnešu un tiesu specializāciju, kompetenci, nejaušības principa ievērošanu lietu sadalē un augstu nolēmumu kvalitāti, tiesnešu un lietu rotāciju tiesu ietvaros, kā arī stiprināt tiesu priekšsēdētāju lomu tiesas resursu efektīvākā izmantošanā.

 

Papildinformācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tiesu administrācija

Tālrunis: 67063802; 26447901

E-pasts: Vjaceslavs.Mitnicuks@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv

Twitter: @tiesuadm