Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES

2020. gada 31. janvāra pusnaktī pēc Centrāleiropas laika (attiecīgi 1. februārī plkst. 01.00 pēc Latvijas laika) Apvienotā Karaliste (AK) izstājās no Eiropas Savienības (ES). Šo procesu sauc par Breksitu (Brexit).

Šobrīd Apvienotās Karalistes (AK) attiecības ar ES regulē Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (Izstāšanās līgums). Izstāšanās līgumā ir paredzēts pārejas periods, kas beigsies 2020. gada 31. decembrī. Līdz minētajam datumam AK un tās teritorijā pilnībā ir piemērojamas ES tiesības. Izstāšanās līgums atrunā piemērojamo regulējumu jau uzsāktām procedūrām un uzņemtām saistībām, kas izriet no AK kā bijušas ES dalībvalsts statusa. 

Pārejas periodā notiek sarunas par ES un AK turpmākajām attiecībām (Nākotnes attiecību līgumu) sākot no 2021.gada 1.janvāra. Sarunas par Nākotnes attiecību līgumu balstās uz Politisko deklarāciju par ES un AK nākotnes attiecību ietvaru. Deklarācija aptver kopīgos ES un AK nākotnes mērķus tirdzniecības, ekonomiskās sadarbības un drošības jautājumos.

Par pārejas periodu un tā beigām, Eiropas Komisija ir sagatavojusi sagatavotības paziņojumus vairākām nozarēm

Civiltiesības un starptautiskās privāttiesības (t.sk. maksātnespēja, juridiskā palīdzība, mediācija)

ES Preču zīmes un Kopienas dizainparaugi

Intelektuālā īpašuma tiesības

Datu aizsardzība

Sabiedrību tiesības

Noderīga informācija

Eiropas Komisijas skaidrojums par Izstāšanas līgumu

Eiropas Komisijas Paziņojums par sagatavotību pārejas perioda beigās attiecībās starp Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti

Aktuālā informācija par AK izstāšanos no ES un nākotnes attiecībām

Kontrolsaraksts par sagatavotību breksit uzņēmumiem, kuri veic darījumdarbību ar AK

Datu aizsardzības jautājumi

Par pārejas perioda beigām attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības