Ar 2017.gada 1.martu mainās ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu apmērs

Informējam, ka ar 2017.gada 1.martu iesniedzot tiesā pieteikumu, ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi maksājami šādā apmērā:

1.par prasības pieteikumu, izņemot pieteikumu maza apmēra prasībās un pieteikumu par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā:

1.1. ja viens prasītājs un viens atbildētājs – 3,20 euro;

1.2. par katru nākamo prasītāju – 1,13 euro;

1.3. par katru nākamo atbildētāju un/vai trešo personu – 2,07 euro;

2.par prasības pieteikumu maza apmēra prasībās:

2.1. ja viens prasītājs un viens atbildētājs – 3,30 euro;

2.2. par katru nākamo prasītāju - 1,13 euro;

2.3.par katru nākamo atbildētāju un/vai trešo personu – 2,17 euro;

3.par pieteikumu par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā – 5,44 euro.