Ar 2019.gada 1.jūniju zemesgrāmatu nodaļu tiesnešus iekļaus rajona (pilsētu) tiesu sastāvos

Saeima 2018.gada 25.oktobrī pieņēma grozījumus likumā "Par tiesu varu" un 1.novembrī pieņēma grozījumus Zemesgrāmatu likumā, ar kuriem no 2019.gada 1.jūnija paredzēta zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu pilnīga iekļaušana rajona (pilsētu) tiesu sastāvos.

Reformas mērķis ir paaugstināt tiesu efektivitāti, samazināt noslodzi, nodrošināt specializāciju, kā arī samazināt lietu izskatīšanas termiņus un efektīvi izmantot resursus.

Turpmāk nekustamā īpašuma ierakstīšana un tiesību nostiprināšana būs rajona (pilsētas) tiesas kompetencē. Zemesgrāmatu nodaļu tiesneši, saglabājot līdzšinējo specializāciju zemesgrāmatu lietās, tiek pārcelti darbā rajona (pilsētas) tiesās, tādējādi radot iespējas skatīt arī citu veidu lietas atbilstoši rajona (pilsētas) tiesas lietu sadales plānam. Jau šobrīd zemesgrāmatu nodaļu tiesneši līdztekus nostiprinājuma lūgumiem izskata atsevišķus Civilprocesa likumā noteiktā kārtībā izskatāmus pieteikumu.

 

Pēc reformas tiesas darbība tiks nodrošināta arī līdzšinējo zemesgrāmatu nodaļu vietās. Dokumentus būs iespējams iesniegt jebkurā tiesas atrašanās vietā pēc personas izvēles. Tāpat jebkurā tiesas atrašanās vietā būs pieejama parakstu uz nostiprinājuma lūguma apliecināšana. Dokumentu izsniegšana no lietas materiāliem tiks organizēta tās tiesas atrašanās vietā, kurā lieta izskatīta, vai pēc pieprasītāja izvēles ar pasta starpniecību.

 

Reformas rezultātā netiks mainīta nostiprinājuma lūguma iesniegšanas kārtība, tai skaitā netiek mainīts nostiprinājuma lūguma izskatīšanas termiņš. Nostiprinājuma lūgumi, tāpat kā līdz šim, ir izskatāmi desmit dienu laikā. Nostiprinājuma lūgumu pieņemšana arī pēc 2019. gada 1. jūnija tiks nodrošināta līdzšinējās zemesgrāmatu nodaļu atrašanās vietās. Papildus dokumentus varēs iesniegt jebkurā no tiesas atrašanās vietām.

 

Papildu informācija:

Nostiprinājuma lūguma iesniegšanai klātienē pastāv vairākas alternatīvas iespējas, kā iesniegt nostiprinājuma lūgumu:

- Nostiprinājuma lūgumu var iesniegt, izmantojot pasta pakalpojumus;

- No 2015. gada 1. maija zvērinātiem notāriem noteikts pienākums nosūtīt elektroniski nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļai, ja darījums noslēgts notariālā akta formā;

- Gadījumā, ja personas rīcībā ir tiesas nolēmums, būvvaldes izdots dokuments, privatizācijas līgums vai Valsts zemes dienesta vai zemes komisijas lēmums par īpašuma tiesību atjaunošanu un persona izmanto e-parakstu, nostiprinājuma lūgumu var iesniegt elektroniski zemesgrāmatas mājaslapā “www.zemesgramata.lv”;

- Ja personas darījumu slēdz pašas, neiesaistot zvērinātu notāru (vai arī zvērinātam notāram apliecinot tikai parakstus), tad persona nostiprinājuma lūgumu var iesniegt, izmantojot pasta pakalpojumus vai arī izmantojot zvērināta notāra palīdzību.

 

Informācijas, kas var tikt izsniegta bez zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka atļaujas, pieprasījumi iesniedzami Tiesu administrācijā. Proti, Tiesu administrācijā iesniedzami:

- Pieprasījumi par nodalījuma noraksta izsniegšanu, ja informācija tiek pieprasīta, konkrēti norādot nodalījuma numuru vai īpašuma kadastra numuru, vai īpašuma nosaukumu, vai īpašuma sastāvā esoša objekta adresi;

- Nekustamā īpašuma īpašnieka pieprasījumi par tam piederošiem nekustamiem īpašumiem;

- Iestāžu vai amatpersonas pieprasījumi par personai piederošiem nekustamiem īpašumiem;

- Nekustamā īpašuma īpašnieka iestāžu pieprasījumi par elektronisko dokumentu vai iegūtu elektronisko dokumentu izsniegšanu.

 

Informācijas pieprasījumi iesniedzami Tiesu administrācijai pa pastu vai klātienē (Rīgā, Antonijas iela 6, LV-1010), vai elektroniski, parakstot pieprasījumu ar drošu elektronisko parakstu vai autentificējoties ar “www.latvija.lv” pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem, piemēram, internetbankas piekļuves rekvizītiem.

 

Citos gadījumos, kad informācijas izsniegšanai nepieciešama rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja atļauja, informācijas pieprasījums iesniedzams attiecīgajā rajona (pilsētas) tiesā.

Infografika: zemesgrāmatu reforma Vidzemē

Infografika: zemesgrāmatu reforma Latgalē

Infografika: zemesgrāmatu reforma Rīga

Infografika: zemesgrāmatu reforma Kurzemē

Infografika: zemesgrāmatu reforma Zemgalē 

Plašāka informācija:

Papildinformācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tiesu administrācija

Tālrunis: 26447901

E-pasts: Vjaceslavs Mitnicuks@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv

Twitter: @tiesuad