Ar Lietuvas apelācijas tiesas tiesnešiem apspriež apelācijas instances tiesu darbību un attīstības izaicinājumus

Lietuvas apelācijas tiesas tiesneši divu dienu apmaiņas vizītē – 21. un 22. jūnijā – kopā ar Rīgas apgabaltiesas tiesnešiem diskutēja par aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar apelācijas instanču tiesas darbību.

Kā būtiskākās tika izvirzītas tēmas par tiesnešu darba noslodzi, tiesnešu objektivitāti,  kā arī par civillietu un krimināllietu kolēģiju tiesnešu darba izaicinājumiem.

 

Savas vizītes laikā Lietuvas apelācijas tiesas tiesneši bija ekskursijā pa Vecrīgu, apmeklēja Latvijas Universitāti, Valsts prezidenta kanceleju, Latvijas Nacionālo bibliotēku un Augstāko tiesu. Diskusijas laikā Rīgas apbagaltiesā, kā arī dažādo apmeklējumu laikā notika dalīšanās pieredzē par darba organizācijas jautājumiem.

 

Lietuvas apelācijas tiesas priekšsēdētājs Aļģimants Valantīns (Algimantas Valantinas) izteica pateicību par uzņemšanu un iespēju pārrunāt kolēģu interesējošos jautājumus.

 

2017. gada jūnijā Lietuvas apelācijas tiesas vadība ir piedalījusies konferencē „Apelācijas instances tiesas darba procesu pilnveide”, ko rīkoja Tiesu administrācija sadarbībā ar Rīgas apgabaltiesu Eiropas Sociāla fonda projekta „Justīcija attīstībai” ietvaros. Savukārt oktobrī Lietuvas kolēģi uzņēma apmaiņas vizītē Rīgas apgabaltiesas delegāciju.

 

Anastasija Orehova, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja palīdze (anastasija.orehova@tiesas.lv; 67088289)