Aktualitāšu arhīvs 2013. decembris

 • Piektdien notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas sēde

  Š.g. 10.janvārī, Augstākajā tiesā notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas (turpmāk - Komisija) sēde.

  Komisijas sēdes laikā tiks risināts jautājums par vienas tiesneses iespējamā ētikas normu pārkāpuma apspriešanu, kā arī  izskatīts viena tiesneša un vienas privātpersonas iesniegums.  Komisijas sēdē tiks turpināts darbs arī pie vadlīniju izstrādes komunikācijai ar masu medijiem, kā arī izvērtēti uz Komisiju attiecināmie jautājumi saistībā ar ziņojumu „Par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu”.

 • Par Rīgas apgabaltiesas darba laiku

  Rīgas apgabaltiesa 2013.gada 27.decembrī strādās līdz plkst.17:00, savukārt 28.decembrī strādās līdz plkst.16:00.

  2013.gada 28.decembrī kancelejā un lasītavā dokumentus pieņems līdz plkst. 12:00.

 • Par tiesu komunkatoru semināru

  Š.g. 18.decembrī, Ministru kabineta bibliotēkas telpās notika gadskārtējais tiesu komunikatoru jeb tiesu darbinieku, kas ir atbildīgi par sadarbību ar masu medijiem, seminārs.

  Semināru atklāja tieslietu ministrs Jānis Bordāns, savukārt diskusijas vadīja un kā lektori uzstājās sabiedrisko attiecību nozares profesionāļi - pilna servisa aģentūras „McCann Consulting” rīkotājdirektors Arnis Marcinkēvičs un korporatīvo attiecību aģentūras "Hauska & Partner" konsultante, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta eksperte Kitija Balcare.

  Pasākuma laikā tika pārrunātas aktualitātes un tendences mūsdienu komunikācijā, kā arī sniegti praktiski ieteikumi tiesu komunikatoriem, kā veiksmīgi sagatavoties televīzijas un radio intervijai.

  Semināru jau piekto gadu pēc kārtas organizē Tiesu administrācija sadarbībā ar Tieslietu ministriju, un, kā ierasts, tiesu komunikatori bija ieradušies no visām Latvijas tiesām.

  Fotogrāfijas no semināra iespējams aplūkot fotogrāfijas koplietošanas vietnē „Flickr” http://www.flickr.com/photos/tieslietas/sets/72157638791440796/

 • Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas darba laiku

  Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas darba laiks 2013. gada 27. decembrī būs no 8:30 līdz 17:00, savukārt 2013. gada 28. decembrī no 8:30 līdz 16:00.

 • Par Ogres rajona tiesas darba laiku š.g. 20.decembrī

  Tiesu administrācija informē, ka Ogres rajona tiesa sakarā ar remontdarbiem ēkā Brīvības ielā 6, Ogrē, 2013.gada 20.decembrī no plkst.13:00 apmeklētājus nepieņems.

  Jautājumu vai neskaidrību gadījumā vērsties pa tālruni 26301358 vai rakstīt e-pastā ogre@tiesas.lv .

 • Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darba laiku š.g. 20.decembrī

  Sakarā ar remontdarbiem 2013.gada 20.decembrī, piektdien, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa strādās līdz plkst.13:00.

  Tiesas sēdes pie tiesneses I.Škutānes un tiesneses E.Steltes-Auziņas notiks paredzētajā laikā.

 • Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darba laiku

  Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darba laiks 2013. gada 27. decembrī būs no 8:30 līdz 17:00, savukārt 2013. gada 28. decembrī no 8:30 līdz 16:00.

 • Par Tiesnešu ētikas komisijas sēdē skatītajiem jautājumiem

  Piektdien, 13. decembrī, Augstākajā tiesā notika Tiesnešu ētikas komisijas (turpmāk - Komisija) sēde.

  Komisijas sēdes laikā tika izskatīti trīs privātpersonu iesniegumi par tiesnešu iespējamu neētisku rīcību. Izvērtējot Komisijas rīcībā esošo informāciju, iesniegumos minēto tiesnešu rīcībā ētikas normu pārkāpumi netika konstatēti.

  Komisijas sēde pēc savas iniciatīvas izskatīja viena tiesneša iespējamo ētikas normu pārkāpumu. Komisija konstatēja pārkāpumu, taču neatzina to par rupju. Komisijas atzinums tiks sniegts divu nedēļu laikā.

 • Par Kurzemes apgabaltiesas darba laiku

  Kurzemes apgabaltiesa 2013.gada 13.decembrī strādās līdz plkst.17:00, savukārt 2013.gada 14.decembrī līdz plkst.16:00.

  2013.gada 27.decembrī strādās līdz plkst.17:00, savukārt 2013.gada 28.decembrī līdz plkst.16:00.

 • Par Rīgas apgabaltiesas darba laiku

  Rīgas apgabaltiesa 2013.gada 13.decembrī strādās līdz plkst.17:00, savukārt 2013.gada 14.decembrī līdz plkst.16:00.