Aktualitāšu arhīvs 2013. septembris

 • Par projektu "Vienoti ģimenē"

  Biedrība „Rīgas aktīvo senioru alianse” (RASA) informē par projektu „Vienoti ģimenē”, kurš ir uzvarējis Rīgas domes Labklājības departamenta rīkotajā konkursā.

  Projekts „Vienoti ģimenē” domāts laulātiem pāriem pirmstiesas periodā, kuriem ir domstarpības ģimenē, bet viņi tās paši nevar atrisināt un vēlas šķirt laulību. Laulāto pāru samierināšana var notikt, ja viņi apgūst saskarsmes psiholoģijas pamatus, iepazīstas ar citu cilvēku laulāto dzīves pozitīvo pieredzi.

  Projekts tiek realizēts no 2013.gada septembra līdz 2013.gada novembra beigām. Tā ietvaros ir paredzētas sarunas ar pāra abām pusēm, mācības lekciju, diskusiju un supervīziju veidā. Ģimenes konsultēs republikas labākie eksperti šajā jomā un pēc projekta realizācijas ģimenes gūs pastāvīgu atbalstu biedrības „RASA” centrā.

  Projekta ietvaros ģimenes varēs saņemt palīdzību arī no citām institūcijām – sociālajiem dienestiem, izglītības iestādēm, Rīgas bāriņtiesas un ģimenes centriem. Kursu noslēgumā kopīgiem spēkiem tiks izstrādāta ģimenes attīstības stratēģija „Kopā spēsim!”.

  Projekta „Vienoti ģimenē” paredzamais rezultāts – psiholoģiski atveseļotas ģimenes, izmantojot dažādas metodes, tai skaitā arī meditāciju. Laulātajiem pāriem, kuri būs iesaistīti projektā, šis pakalpojums ir bez maksas.

  Lai pieteiktos projektam lūdzam sazināties ar projekta vadītāju Ritu Sprūžu – tālr.67221487, 25925025

 • Rīt notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas sēde

  Rītdien, 6.septembrī, Augstākajā tiesā notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas sēde.