Aktualitāšu arhīvs 2014. janvāris

 • Par Tiesnešu ētikas komisijas sēdē skatītajiem jautājumiem

  Piektdien, 10. janvārī, Augstākajā tiesā notika Tiesnešu ētikas komisijas (turpmāk - Komisija) sēde.

  Komisija pēc savas iniciatīvas apsprieda jautājumu par tiesneša iespējamu Latvijas tiesnešu ētikas kodeksa normu pārkāpumu un konstatēja tiesneša rīcībā ētikas normas pārkāpumu, kas nav rupjš.

  Komisija izskatīja arī tiesneša iesniegumu ar lūgumu sniegt skaidrojumu un vienojās par skaidrojuma sniegšanu.

  Komisija izskatīja tiesneša iesniegumu un nekonstatēja pamatu pēc savas iniciatīvas apspriest iesniegumā minētā cita tiesneša rīcību.

  Komisija izskatīja divu privātpersonu sūdzības par iespējamiem tiesneša ētikas normu pārkāpumiem un nolēma iegūt papildu informāciju apstākļu noskaidrošanai, un sūdzības izlemt nākamajā sēdē.

  Komisija akceptēja Latvijas Zvērinātu advokātu padomes Ētikas komisijas piedāvājumu iesaistīties izstrādātā „Vadlīnijas komunikācijai ar presi un informācijas publicēšanu publiskā vidē” projekta apspriešanā un izveidoja darba grupu.

  Komisija nolēma izvērtēt lietu sadales principus, plānojot sniegt par tiem arī Komisijas rekomendācijas.

  Komisija izvērtēja informatīvo paziņojumu „Par pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu” saistībā ar Tiesnešu ētikas komisijas darbu. GRECO rekomendē palielināt Tiesnešu Ētikas komisijas lomu un resursus, lai tālāk attīstītu tās darbu un nodrošinātu to, ka Tiesnešu ētikas kodekss tiek aktualizēts un regulāri tiek sniegti ieteikumi par tajā noteikto normu interpretāciju.