Aktualitāšu arhīvs 2014. maijs

 • Tieslietu ministrijas informācija par tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmas pirmo darbības gadu

  Līdz ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” (spēkā ar 2011.gada 9.jūniju) tika izveidota tiesnešu profesionālā darba regulāras novērtēšanas sistēma ar mērķi veicināt tiesneša nepārtrauktu profesionālo izaugsmi visas tiesneša karjeras laikā, tādējādi uzlabojot tiesneša un tiesas darba kvalitāti kopumā.

 • Izveidots advokātu noslodzes elektroniskais kalendārs

  Tiesas sēdes nereti tiek atliktas, tāpēc pieaug sabiedrības neapmierinātība ar tiesu darbu un  garajiem lietu izskatīšanas termiņiem. Viens no tiesas sēžu atlikšanas iemesliem ir advokāta neierašanās uz tiesas sēdi, kas saistīta ar vienlaicīgu aizņemtību citā tiesas procesā. Tiesu administrācija sadarbībā ar zvērinātajiem advokātiem portālā www.tiesas.lv ir izveidojusi advokātu noslodzes elektronisko kalendāru. Tas ļauj laicīgi konstatēt advokāta aizņemtību un tādejādi mazināt atlikto tiesas sēžu skaitu.

 • Piektdien notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas sēde

  Š.g. 16.maijā, Augstākajā tiesā notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas (turpmāk - Komisija) sēde.

  Komisijas sēdē tiks apspriestas gūtās atziņas pēc tikšanās ar advokātu un prokuroru pārstāvjiem  par vadlīniju izstrādi komunikācijai ar masu medijiem.

  Komisija izskatīs četru privātpersonu iesniegumus par iespējamiem tiesnešu ētikas pārkāpumiem, kā arī viena advokātu biroja informāciju par vienu no tiesnešiem.

  Sēdē tiks izvērtēti uz Komisiju attiecināmie jautājumi saistībā ar ziņojumu „Par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu” un iespējamie risinājumi šo rekomendāciju izpildei.

 • 30.aprīlī pēdējā darba diena bija Rēzeknes tiesas tiesnesei Irēnai Skrulei

  30.aprīlī pēdējā darba diena bija Rēzeknes tiesas tiesnesei Irēnai Skrulei. Saeima viņu atbrīvojusi no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās. Tiesnese dodas pensijā.

  Par Rēzeknes tiesas tiesnesi Latvijas Republikas Saeima Irēnu Skruli iecēla 2001.gada 20.jūnijā. 2010.gada 26.martā tiesnesei tika piešķirta trešā kvalifikācijas klase.

  2012.gadā tiesnesei I.Skrulei piešķirts II pakāpes Tieslietu ministrijas Atzinības raksts un „sudraba” spalva par darba pienākumu priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu pildīšanu.

  „Sirsnīgu paldies par godprātīgu darbu un ieguldījumu tiesu sistēmas darbā”, saka Tiesu administrācijas direktora vietnieks Andris Munda.