Aktualitāšu arhīvs 2016. janvāris

 • Informatīvs materiāls par tiesu reformu Latgales reģionā

  2016.gada 12.janvārī Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu, kas paredz Latgales tiesu apgabala rajonu (pilsētu) tiesu un zemesgrāmatu nodaļu reorganizāciju no 2016.gada 1.februāra.

 • Par Rīgas rajona tiesas un Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļu darbu 2016.gada 22.janvārī

  Informējam, ka š.g. 22.janvārī, sakarā ar ēkas inženiertehnisko apsekošanu Rīgas rajona tiesas un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas, kas atrodas Ūnijas ielā 8 k-9, Rīgā, apmeklētājus nepieņems.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 • Maksātnespējas administratoru nekustamā īpašuma izsoles elektroniskajā vidē

  Tiesu administrācija sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Maksātnespējas administrāciju un Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociāciju ir izstrādājusi nepieciešamos Elektroniskās izsoles vietnes https://izsoles.ta.gov.lv (turpmāk tekstā – vietnes) papildinājumus, kas sākot ar š.g. 1.janvāri nodrošina iespēju maksātnespējas procesu administratoriem publicēt nekustamo īpašumu izsoļu sludinājumus.

 • Par e-pakalpojumu portāla izveidi

  Informējam, ka Tiesu administrācija izstrādājusi jaunu portālā www.tiesas.lv pieejamo e-pakalpojumu atspoguļošanas rīku.

  Šobrīd jaunais e-pakalpojumu portāls ieviests, saglabājot visu e-pakalpojumu pieejamību portālā www.tiesas.lv un pieejams sekojot šai saitei https://manas.tiesas.lv/eTiesas/

 • No 1.februāra būtiskas izmaiņas Latgales reģiona tiesu darbā

  2016.gada 12.janvārī Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu, kas paredz Latgales tiesu apgabala rajonu (pilsētu) tiesu un zemesgrāmatu nodaļu reorganizāciju no šī gada 1.februāra.

 • Sagatavotas norādes, kā sekot lietas virzībai

  Lai palīdzētu lietas dalībniekiem sekot savas lietas virzībai tiesā, kā arī citiem interesentiem piekļūt lietas datiem, kas nav ierobežotas pieejamības informācija, Augstākā tiesa sagatavojusi shematisku ceļvedi, kā sekot lietas virzībai, izmantojot tiesu portālu.

 • Piektdien notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas sēde

  Š.g. 15.janvārī, Augstākajā tiesā notiks Tiesnešu ētikas komisijas (turpmāk – Komisija) sēde.

  Sēdes gaitā, komisija izskatīs iesniegumu, kurā lūgts ierosināt disciplinārlietu pret tiesnesi vai visu tiesas sastāvu un iesniegumu par tiesneša rīcību.

  Tāpat sēdes gaitā paredzēts izskatīt tiesneses lūgumu sniegt skaidrojumu un citu jautājumu apspriešana un izlemšana

 • Būtiski pieaugs tiesu un tiesībsargājošo iestāžu darbinieku apmācības

  Šajā gadā uzsāks vērienīgo tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas pasākumu īstenošanu, piesaistot tam Eiropas Sociālā fonda finansējumu. 

 • Par Ogres rajona tiesas darba laiku 2016.gada 6. un 7.janvārī

  Informējam, ka š.g. 6. un 7.janvārī sakarā ar ēkas renovācijas darbiem tiesas kancelejā tiks veikta logu nomaiņa un apdares darbi. Šajā laikā tiesas kanceleja nepieņems un neizsniegs dokumentus, kā arī netiks atbildēts uz telefonu zvaniem. Apmeklētāju pieņemšana tiks organizēta citās telpās.