Aktualitāšu arhīvs 2016. novembris

 • Kurzemes apgabaltiesas delegācija piedalās starptautiskā konferencē Šauļos

  2016.gada 25.novembrī  Kurzemes apgabaltiesas delegācija - Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Silva Reinholde, Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Linda Vēbere,  Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese Zaiga Zaiceva un apgabaltiesas priekšsēdētāja palīdze Zina Purina piedalījās Šauļu apgabaltiesas rīkotajā starptautiskajā konferencē „Satversmes, Nacionālo tiesu, arī Eiropas cilvēktiesību tiesas jurisprudence un to mijiedarbība“, kas veltīta Lietuvas tiesu 98.gadadienai. Konferencē piedalījās Šauļu apgabala teritorijā ietilpstošo tiesu tiesneši, Lietuvas Valsts  tiesu  administrācijas direktore Reda Moliene, Lietuvas Republikas Satversmes tiesas tiesnese Danute Jočiene un Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš. 

 • 2. decembrī konference “Aktuālie civilprocesa problēmjautājumi” tiešraidē

  Ik gadu Tieslietu ministrija rīko konferenci* par aktuālajiem Civilprocesa jautājumiem, kas pulcē tiesību zinātniekus, praktiķus un civiltiesību jomas entuziastus. Konferences mērķis ir sniegt ieskatu aktuālajos civilprocesa problēmjautājumos un rast jaunas idejas civilprocesa efektivizēšanai. 

 • Tiesu administrācijas eksperti viesojas Lietuvas valsts Tiesu administrācijā

  Š.g. 16.novembrī Tiesu administrācijas eksperti viesojās Lietuvas valsts Tiesu administrācijā projekta “ECLI ieviešana” ietvaros. 

 • Tiesneši un tiesu darbinieki saņem Tieslietu ministrijas apbalvojumus

  Šodien, 17.novembrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā norisināsies Tieslietu sistēmas apbalvošanas pasākums, kurā tika apbalvoti tiesneši un tiesu darbinieki. 

 • Tieslietu ministrija apbalvojusi Kurzemes apgabaltiesas tiesnešus un darbinieku

  2016.gada 17.novembrī svinīgajā Tieslietu sistēmas apbalvošanas pasākumā, kas norisinājās Latvijas Universitātes Lielajā aulā, izteica atzinību tieslietu sistēmas pārstāvjiem, to vidū arī Kurzemes apgabaltiesas tiesnesēm Silvai Reinholdei un Lindai Vēberei, kā arī tiesneša palīdzei Ilzei Morei.

 • Par Administratīvās apgabaltiesas darba laiku š.g. 17.novembrī

  Informējam, ka š.g. 17.novembrī Administratīvās apgabaltiesas darba laiks ir līdz plkst.15.00., savukārt Administratīvās apgabaltiesas kanceleja dokumentus pieņems līdz plkst.16.00.

 • Par Ventspils tiesas zemesgrāmatu nodaļas pārvietošanu un darba laiku

  Šī gada 1. un 2.decembrī Ventspils tiesas zemesgrāmatu nodaļa apmeklētājus neapkalpos sakarā ar pārcelšanos no telpām Pils ielā 29, Ventspilī uz telpām Jūras ielā 34, Ventspilī.

  Apmeklētāju apkalpošana tiks atsākta 5.decembrī atjaunotajās telpās Jūras ielā 34, Ventspilī.

 • Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darba laiku 17.novembrī

  Informējam, ka  š.g. 17.novembrī Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas kanceleja dokumentus pieņems līdz plkst. 15:00.

  Tiesas darba laiks ir līdz plkst.16:00.

 • Latvijas delegācija iepazīstas ar Gruzijas tieslietu sistēmu

  No š.g. 14. līdz 15.novembrim Tiesu administrācijas pārstāvji un Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs viesojas Gruzijā Latvijas Ārlietu ministrijas granta projekta “Sadarbības attīstība starp Gruzijas un Latvijas institūcijām ar mērķi paaugstināt tiesu pieejamību, veicināt uzticēšanos tiesām un tiesībaizsardzības iestādēm un stiprināt tiesiskumu” pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros.

 • Diskutēs, kā veicināt mediācijas izmantošanu Latvijā

  2016. gada 17. novembrī Tiesu administrācijā notiks diskusija par mediācijas attīstību Latvijā kā alternatīvu strīdu risināšanai tiesas ceļā. Diskusijā piedalīsies tiesu sistēmas politikas plānotāji un ieviesēji, praktizējoši mediatori, tiesu un tiesu sistēmai piederīgo profesiju,  kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. Diskusijas mērķis ir definēt galvenos mediācijas izmantošanas šķēršļus un rast risinājumus efektīvākai mediācijas izmantošanai Latvijā.