Aktualitāšu arhīvs 2017. jūlijs

 • Tiesu administrācijā viesojas Turcijas Tieslietu ministrijas delegācija

  No 11. līdz 13. jūlijam Latvijā ar Eiropas Komisijas Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorāta (European Commission Directorate-General for Neighborhood and Enlargement Negotiations) finansiālo atbalstu TAIEX instrumenta programmas ietvaros viesosies Turcijas Tieslietu ministrijas delegācija. 

 • Uzsāktas Tiesu informācijas sistēmas lietotāju apmācības par ECLI funkcionalitāti

  Š.g. jūlijā Tiesu administrācija ir uzsākusi Tiesu informācijas sistēmas lietotāju apmācības, kurās tiesu darbinieki tiks iepazīstināti ar Eiropas judikatūras identifikatora (ECLI) izveidošanas nepieciešamību, izmantošanas iespējām un funkcionalitāti.

 • Tiesu administrācijas direktors tiekas ar Tiesu darbinieku arodbiedrības pārstāvi

  Šodien, 4. jūlijā Tiesu administrācijas direktors tikās ar Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrības Tieslietu nozares arodorganizācijas priekšsēdētāju Ēriku Pūli, lai pārrunātu tiesu sistēmā aktuālus jautājumus.

 • Tiesu administrācija piedalās Eiropas Komisijas sanāksmē

  Š.g. 3. jūlijā Eiropas Komisija Tieslietu un patērētāju ģenerāldirektorāts rīkoja sanāksmi par Eiropas savienības valstu tiesu sistēmām, kurā piedalījās arī Tiesu administrācija.

 • Tiesu administrācijā norisinās CEPEJ vizīte

  No 4. līdz 6.jūlijam Latvijā norisinās Eiropas tiesu sistēmu efektivitātes komisijas (CEPEJ) vizīte, kas tiek organizēta Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma ietvaros.

 • Ar ārvalstu ekspertiem Rīgas apgabaltiesā diskutē par apelācijas procesa attīstības iespējām

  30. jūnijā Tiesu administrācija sadarbībā ar Rīgas apgabaltiesu Eiropas Sociāla fonda projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros rīkoja konferenci “Apelācijas instances tiesas darba procesu pilnveide” ar ārvalstu ekspertu līdzdalību. Lietuvas apelācijas tiesas eksperti tajā tikās ar Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci tiesu jautājumos Irēnu Kucinu, kā arī diskutēja ar Rīgas apgabaltiesas tiesnešiem par plašu jautājumu loku. Lai dalītos savā pieredzē, īsā vizītē Rīgā bija ieradušies Lietuvas apelācijas tiesas priekšsēdētājs Aļģimants Valantīns (Algimantas Valantinas), Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs Aloīzs Kropis (Aloyzas Kruopys) un Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Egīdija Tamošūniene (Egidija Tamošiūnienė).

 • Par Kuldīgas zemesgrāmatu nodaļas darbu š.g. 3. jūlijā

  Informējam, ka tehnisku iemeslu dēļ, Kuldīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā ir traucēti telefonsakari. Tiesas kanceleja dokumentus nepieņem, savukārt dokumentu izsniegšana tiek nodrošināta ierastajā kārtībā.

 • Tiesu administrācija par novatoriskiem risinājumiem saņem Eiropas publiskā sektora balvu

  Eiropas Publiskās administrācijas institūts (EIPA) ir paziņojis 2017. gada Eiropas publiskās pārvaldes balvas (EPSA) ieguvējus par izcilību un novatoriskiem risinājumiem valsts sektorā. Nominācijā “Eiropas un nacionālais sasniegums” par tiesas sēžu audio protokolu marķēšanas sistēmas ieviešanu Latvijas tiesās Eiropas publiskās pārvaldes labās prakses sertifikāts piešķirts Tiesu administrācijai.