Aktualitāšu arhīvs 2018. gads

 • Par Kurzemes rajona tiesas (Ventspilī) darbu no 04.01.2019 – 08.01.2019

  Tehnisku iemeslu dēļ tiesas darbība no 04.01.2019. plkst. 12.00 līdz 08.01.2019. plkst. 17.00 būs ierobežota – dokumentus būs iespējams iesniegt Zvana ielā 9 (2.stāvā), nevis kā ierasts Katrīnas ielā 14.

 • Aizvadīta Kurzemes apgabaltiesas 100.gadadienai veltīta konference

  Piektdien, 2018.gada 14.decembrī Kurzemes apgabaltiesā norisinājās konference, kura bija veltīta Kurzemes apgabaltiesas 100.gadadienai. Konferencē piedalījās Kurzemes apgabaltiesas tiesneši un darbinieki, kā arī bijušie tiesneši, Tiesu administrācijas un Tieslietu ministrijas pārstāvji, Kurzemes rajona tiesas, Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama, Rīgas apgabaltiesas, Zemgales apgabaltiesas, prokuratūras un advokatūras pārstāvji.

 • Par Vidzemes rajona tiesas (Gulbenē) darba laiku š.g. 17. decembrī

  Sakarā ar remontdarbiem 2018. gada 17. decembrī Vidzemes rajona tiesas (Gulbenē) darba laiks būs līdz plkst. 15.00.

 • Paplašinājušās elektronisko izsoļu vietnes iespējas

  Paplašinot elektronisko izsoļu vietnes iespējas un vairojot tās popularitāti, kā arī, lai palielinātu no izsolēm gūtos ienākumus,  izsoļu vietnē tiek piedāvāti papildu pakalpojumi.

  Lai padarītu izsoļu vietni tās lietotājiem vēl ērtāku un tās darbību efektīvāku, nodrošināta izsoļu vietnē reģistrēto izsoļu sludinājumu monitoringa pakalpojuma abonēšana, kā arī nodrošināta informācijas sniegšana kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem no Izpildu lietu reģistra par fizisko un juridisko personu izpildu lietām.

 • Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas darbu šodien 13. decembrī

  Tehnisku iemeslu dēļ, ūdens vada avārija Lomonosova ielas un Aiviekstes ielas krustojumā, šodien no plkst. 16:00 ieeja Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā tiks liegta.

   

  Izņēmums – lietu dalībnieki, kas aicināti uz tiesas sēdēm.

 • Pret tiesnesi ierosināta disciplinārlieta

  Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja Līga Ašmane ierosinājusi disciplinārlietu pret tiesnesi Ivetu Silicku, kura šā gada novembrī automašīnu vadīja alkohola reibumā. Lieta nosūtīta Tiesnešu disciplinārlietu kolēģijai, kas lems par tālāko lietas virzību. Tiesu administrācija (TA) neapstiprina informāciju, ka šā gada 8.decembrī Pļaviņās notikušajā divu automašīnu sadursmē pie stūres bijusi tā pati Zemgales rajona tiesas tiesnese Iveta Silicka. TA sazinājās ar Zemgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja priekšnieku Raimondu Karlsonu, kurš pastāstīja, ka pēc šīs sadursmes abi autovadītāji (divi vīrieši) parakstījuši saskaņoto paziņojumu.

 • Ar 2019.gada 1.janvāri sāks darboties Elektroniskā maksātnespējas uzskaites sistēma

  Ar nākamā gada 1.janvāri darbu uzsāks Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēma (turpmāk EMUS), kuras mērķis ir sekmēt visu maksātnespējas procesā un tiesiskās aizsardzības procesā iesaistīto pušu interešu aizsardzību, kā arī vienkāršot šo personu iesaisti maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa norisē. Lai īstenotu minēto, EMUS izmantos Maksātnespējas kontroles dienests savu uzdevumu veikšanai, kā arī EMUS ikdienā lietos administratori un uzraugošās personas kā savu darba vidi. Tāpat EMUS iekļautā informācija, izmantojot e-pakalpojumu, būs pieejama kreditoriem (tostarp, darbiniekiem), parādniekiem un parādnieka pārstāvjiem, kā arī tādējādi kreditori varēs iesniegt administratoram kreditora prasījumus.

  Citastarpā EMUS, sadarbojoties ar Tiesu informatīvo sistēmu, nodrošinās automatizētu un uz nejaušības principu balstītu administratoru ieteikšanu maksātnespējas procesos.

 • Kurzemes apgabaltiesas tiesneši un darbinieki iepazīstas ar Francijas tiesu sistēmu

  Kurzemes apgabaltiesas delegācija Eiropas sociālā fonda projekta „Justīcija attīstībai” ietvaros 2018.gada novembrī devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Po un Bordo, Francijā.

 • Par Kurzemes apgabaltiesas darba laiku 2018.gada 14.decembrī

  Saistībā ar svinīgo sanāksmi, kura veltīta Kurzemes apgabaltiesas 100.gadadienai, 2018.gada 14.decembrī Kurzemes apgabaltiesas kancelejā dokumentu pieņemšana un izsniegšana notiks līdz pulksten 11.00. Apmeklētājiem tiesas ēka tiks slēgta pulksten 11.30.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 • Rīgas apgabaltiesa turpina darbu otrajā gadsimtā, lai stiprinātu tiesu sistēmu Latvijā

  Ar apņemšanos turpināt attīstību, stiprinot tiesiskas Latvijas valsts pamatus, Rīgas apgabaltiesas tiesnešu un darbinieku svinīgā sanāksmē 5. decembrī tika atzīmēta 100. gadskārta kopš Rīgas apgabaltiesas dibināšanas. Sanāksmē bija iespēja gūt ieskatu Rīgas apgabaltiesas izveidē, attīstībā un sasniegtajā, kā arī nākotnes mērķos un izaicinājumos.