Aktualitāšu arhīvs 2019. gads

 • Par Rīgas apgabaltiesas darba laiku 2019. gada 15. novembrī

  Informējam, ka saistībā ar Latvijas Republikas Proklamēšanas gadskārtai veltīto Rīgas apgabaltiesas tiesnešu un darbinieku gada pārskata sanāksmi piektdien, š. g. 15. novembrī, Rīgas apgabaltiesas kanceleja un Civillietu tiesas kolēģijas kanceleja, Brīvības bulvārī 34, un Krimināllietu tiesas kolēģijas kanceleja Abrenes ielā 8 – dienas pirmajā pusē būs slēgtas.

 • Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa pasludin AS “Dzintars” maksātnespējas procesu

  “Ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2019. gada 12. novembra spriedumu pasludināta AS “Dzintars” maksātnespēja. Par maksātnespējas procesa administratoru iecelts Jānis Ozoliņš.

   

  Maksātnespējas process ierosināts pamatojoties uz maksātnespējas administratora Mareka Dika pieteikumu, vienlaikus izbeidzot tiesiskās aizsardzības procesu, jo konstatēts, ka AS “Dzintars” ilgāk nekā 30 dienas nepildīja ar kreditoriem saskaņoto tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu 2019. gada 25. aprīļa redakcijā un tiesai netika iesniegti  kreditoru vairākuma akceptēti un saskaņoti plāna grozījumi. Līdz ar to tiesa konstatēja Maksātnespējas likuma 57. panta pirmās daļas 8. punktā paredzēto maksātnespējas procesa pazīmi un atzina, ka ir pamats pasludināt AS “Dzintars” juridiskās personas maksātnespējas procesu.

 • Tiesu administrācija atklās virtuālo asistentu

  Šodien, 11. novembrī Tiesu administrācija atklās virtuālo asistentu – Justs (vārds Justs tika izvēlēts kā atvasinājums no vārda – justīcija.), kas klientiem palīdzēs orientēties iestādes uzturētajās tīmekļu vietnēs un sniegtajos pakalpojumos.

 • Tiesa nekonstatē prettiesisku rīcību Latvijas Radio bijušo valdes locekļu darbībās

  Ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2019. gada 8. novembra spriedumu, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes prasība pret Sigitu Roķi, Aldi Pauliņu un Uldi Lavrinoviču par zaudējumu solidāru atlīdzināšanu tika noraidīta.

 • Rīgas apgabaltiesas delegācija iepazīst tiesu darbu Dānijā

  Projekta "Darba kvalitātes nodrošināšana apelācijas tiesā" ietvaros Rīgas apgabaltiesas delegācija no 2019. gada 28. līdz 31. oktobrim pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja tiesas Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā.

 • Rīgas apgabaltiesa būs pilottiesa Eiropas Padomes Komitejas Tiesu efektivitātei (CEPEJ) projektā

  Latvijā, sākot jaunu projektu tiesu efektivitātei, kas norisināsies ar Eiropas Padomes Komitejas Tiesu efektivitātei (turpmāk – CEPEJ) atbalstu, šīs autoritatīvās starptautiskās organizācijas ieteiktos rīkus vispirms izmēģinās vienā pirmās instances un vienā apelācijas instances tiesā, lai pēc tam arī citās tiesās varētu izmantot efektīvākos ieteikumus. No apelācijas instances tiesām pilotprojektam izvēlēta Rīgas apgabaltiesa.

 • Tiesnese skaidro spriedumu civillietā AS ZS “Invest Holdings” prasība pret Artūru Razumeju un Arni Kursīti par kopīpašuma “Roņi” (Liepupes pagasts) izbeigšanu

  2019. gada 2. maijā Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa taisīja spriedumu civillietā, kurā tika skatīta AS ZS “Invest Holdings” prasība pret Artūru Razumeju un Arni Kursīti par kopīpašuma “Roņi” (Liepupes pagasts) izbeigšanu. Tiesas secinājumus un spriedumu LV portālam skaidro Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnese Žanna Gaigale-Prudņikova.

 • Grozīts Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanas laiks

  2019.gada 30.oktobrī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā apstākli, ka tiesnesei Dzintrai Zemitānei turpinās darbnespēja, līdz ar to krimināllietas iztiesāšana noteiktajā laikā nevar notikt, krimināllietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts un noteikts cits krimināllietas iztiesāšanas laiks.

  Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas bija nozīmētas 2019.gada 30. un 31.oktobrī.

  Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2019.gada 26.novembrī plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, konferenču zālē.

  Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.

 • MK atbalsta grozījumus, lai nodrošinātu vienlīdzīgu tiesnešu izdienas stāža aprēķināšanu

  Otrdien, 29. oktobrī,  Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Tiesnešu izdienas pensijas likumā, tādējādi nodrošinot samērīguma un vienlīdzības principu tiesneša izdienas stāža aprēķināšanā.

 • Tiesneši iepazīstas ar somu kolēģu pieredzi objektīvās izmeklēšanas principa piemērošanā

  Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Objektīvās izmeklēšanas principa piemērošana” ietvaros Administratīvās rajona tiesas un Administratīvās apgabaltiesas tiesneši no 2019.gada 21.oktobra līdz 23.oktobrim devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Somijas galvaspilsētu Helsinkiem.