Aktualitāšu arhīvs 2019. jūnijs

 • Par Zemgales rajona tiesas (Jelgavā) darbu šodien 21. jūnijā

  Informējam, ka Zemgales rajona tiesā (Jelgavā) radušās tehniskas problēmas, kuru dēļ  ir apgrūtināta saziņa ar tiesu, jo nav pieejami telefonsakari un internets, kā arī nebūs iespējams norēķināties ar maksājumu kartēm.

 • Latvijā viesojas ekspertes no Lietuvas un Horvātijas tieslietu institūcijām

  Šodien Tiesu administrācijā viesojas Lietuvas Nacionālās Tiesu administrācijas un Horvātijas Tieslietu ministrijas pārstāves, kuras Latvijā ieradušās projekta “Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās” ietvaros.

 • Informācija par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanu 2019.gada 11., 12. un 13.jūnijā

  2019.gada 11.jūnijā plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā to, ka apsūdzētā persona attaisnojošu iemesla dēļ nevarēs ierasties uz tiesas sēdi, lietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts.

 • Par Rīgas rajona tiesas (Siguldā) darba laiku 11.jūnijā

  Informējam, ka sakarā ar  elektroenerģijas piegādes pārtraukšanu, 2019.gada 11.jūnijā no plkst.9.15 līdz plkst.15.15 būs ierobežota apmeklētāju pieņemšana un dokumentu izsniegšana Rīgas rajona tiesā (Siguldā) Šveices ielā 27, Sigulda.

 • Eiropas kolēģus iepazīstina ar Latvijas tiesu sistēmu

  Lai gūtu pilnvērtīgu ieskatu Latvijas tiesu sistēmā, tiesneši un prokurori no deviņām ES dalībvalstīm pieredzes apmaiņas nolūkos pašlaik apmeklē tiesu sistēmai piederīgas iestādes Latvijā. Latvijas Tiesnešu mācību centrs ar Eiropas Savienības (ES) atbalstu to nodrošina EJTN (European Judicial Training Network Short-term Exchange Programme) apmaiņas programmas ietvaros. Tiesnešiem un prokuroriem tā ir iespēja doties vienu līdz divu nedēļu ilgās apmaiņas vizītēs uz kādu no ES dalībvalstīm, lai apmeklētu valsts pārvaldes un tiesībaizsardzības iestādes, kā arī tiesas.

 • Noslēgušās mācības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un apkarošanu

  Trešdien, 5. jūnijā, Rīgā norisinājās konference “Ceļā uz efektīvu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un apkarošanu”. Tā tika rīkota kā noslēguma pasākums “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas apmācību programmai”, kas kopš 2017. gada tika īstenota sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta dienestu un Nīderlandes Finanšu izlūkošanas un izmeklēšanas dienestu (FIOD). Apmācību programma tika īpaši izstrādāta Latvijas tiesībsargājošo, tiesu sistēmas, uzraudzības iestāžu un citu kompetento institūciju kapacitātes stiprināšanai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku mazināšanā.