Aktualitāšu arhīvs 2019. septembris

 • Par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanas laika grozīšanu

  2019.gada 1.oktobrī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā to, ka tiesnesei Dzintrai Zemitānei turpinās darbnespēja, krimināllietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts un noteikts cits krimināllietas iztiesāšanas laiks.

 • Tiesu administrācijas delegācija iepazīstas ar kolēģu darbu Dānijā

  Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Tiesu budžeta vadība” ietvaros Latvijas delegācija no 2019.gada 25. līdz 27.septembrim viesojās pieredzes apmaiņas vizītē Kopenhāgenā, Dānijā.

 • Tiesneša I.Dzeņa skaidrojums prokurora U.Cinkmaņa noraidījumam

  Vidzemes priekšpilsētas tiesnesis Imants Dzenis, pieņemot apsūdzētā Māra Sprūda advokāta pieteikto noraidījumu Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokuroram Uldim Cinkmanim, pamato ar to, ka prokurors pieļāvis vairākus Kriminālprocesa likuma 375.panta trešajā daļā noteiktos pārkāpumus: gandrīz visos izsniegtajos krimināllietas materiālu sējumos ir atrodamas lietas lapas ar kriminālprocesā iesaistīto personu datiem, personas kodiem un dzīvesvietām, kas saskaņā ar minētās normas nosacījumiem, ir paredzētas tikai tām amatpersonām, kuras veic kriminālprocesu, ir atrodami dati par M. Sprūda un citu personu veselības stāvokli, dažos izsniegtajos krimināllietas materiālu sējumos ir dati no elektroniskā notikumu žurnāla, kas satur detalizētas ziņas par citiem, ar krimināllietu nesaistītiem kriminālprocesiem un tajos iesaistītajām personām, ar ko, iespējams, pārkāpts ne vien šajos kriminālprocesos iesaistīto liecinieku un citu personu tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, bet arī prettiesiski izpausts izmeklēšanas noslēpums.

 • Par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanas laika grozīšanu

  2019.gada 25.septembrī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā tiesneses Dzintras Zemitānes darbnespēju, krimināllietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts un noteikts cits krimināllietas iztiesāšanas laiks.

  Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas bija nozīmētas 2019.gada 25. un 26.septembrī.

  Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2019.gada 1.oktobrī plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa), Baldones ielā 1A, Rīgā, konferenču zālē.

  Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.

 • TM no iekšējiem resursiem novirzīs 2,45 milj. eiro tiesu darbinieku atalgojuma palielināšanai

  Valsts budžeta līdzekļi netika piešķirti daudziem Tieslietu ministrijas nozīmīgiem pasākumiem, tādēļ Tieslietu ministrija ir radusi finansējumu no iekšējiem resursiem un 2020. gadā novirzīs 2,45 milj. eiro tiesu darbinieku mēnešalgu palielināšanai vidēji par 10%, lai sasniegtu tiesu darbinieku algu reformas ietvaros iepriekš plānotos 85 % no mēnešalgu grupas.

 • Apgabaltiesu tiesneši un zvērinātu advokātu kolēģijas pārstāvji diskutē par E-pierādījumiem civilprocesā

  20. septembrī notika Rīgas apgabaltiesas un Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Privāttiesību sekcijas rīkotā apaļā galda diskusija "E pierādījumi civilprocesā", kurā bija pārstāvēti visu Latvijas apgabaltiesu tiesneši. Lai sekotu diskusijai, divas apgabaltiesas no piecām izmantoja arī videokonferences iespēju, bet pārējo tiesu pārstāvji piedalījās klātienē.

 • Liepājā norisinājās starptautiska tiesnešu konference “Tiesnešu administratīvās atbildības imunitāte un disciplinārā atbildība”

  2019. gada 20. septembrī norisinājās starptautiska tiesnešu konference “Tiesnešu administratīvās atbildības imunitāte un disciplinārā atbildība”, kurā piedalījās Kurzemes apgabaltiesas un Šauļu apgabaltiesas tiesneši.

  Konferences norise tika organizēta divos diskusiju blokos, ar mērķi noskaidrot kopīgo un atšķirīgo abu valstu tiesiskajā regulējumā un tā praktiskajā pielietojumā.

 • Tiesneši iepazīstas ar zviedru kolēģu pieredzi objektīvās izmeklēšanas principa piemērošanā

  Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Objektīvās izmeklēšanas principa piemērošana” ietvaros Administratīvās rajona tiesas un Administratīvās apgabaltiesas tiesneši no 2019.gada 16.septembra līdz 18.septembrim devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Zviedrijas pilsētu Vekši.

 • Aicinām novērtēt apkalpošanas kvalitāti tiesās

  Tiesas uzdevums ir nodrošināt pieeju tiesiskumam, kas paredz arī kvalitatīvu klientu apkalpošanu. Ik dienu cenšamies pilnveidot un uzlabot darba kvalitāti un sadarbību ar Jums. Tādēļ mums ir svarīgi noskaidrot, kāda ir bijusi Jūsu pieredze saskarsmē ar tiesu un tiesnešiem. Aptauju sāksim ar Rīgas rajona tiesas namiem Rīgā, Jūrmalā,Siguldā un Rīgas apgabaltiesā. Ja tiesas darbinieks piedāvās Jums aizpildīt aptaujas anketu, esiet atsaucīgi un veltiet pāris minūtes mūsu darba vērtējumam. Mēs ar to iepazīsimies un ņemsim vērā strādājot pie tiesu darba uzlabojumiem.

 • Zemgales rajona tiesas delegācija iepazītas ar Somijas tiesu darba organizāciju

  Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Tiesneša palīga un sekretāra loma tiesā” ietvaros Zemgales rajona tiesas delegācija no 2019. gada 16. līdz 18. septembrim viesojās pieredzes apmaiņas vizītē Helsinkos un Porvoo, Somijā.