Aktualitāšu arhīvs 2020. jūlijs

 • Noslēgušās divu dienu TA un ERA konsultācijas par 2021.gada mācību programmu

  2020.gada 28. un 29.jūlijā notika intensīvas konsultācijas par Tiesu administrācijas (TA) un Eiropas Tiesību akadēmijas (ERA) kopīgajām mācībām 2021.gadā, kas tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros.

 • Aicina aizpildīt aptauju par civillietu nodošanu citai tiesai lietas ātrākai izskatīšanai

  Tieslietu ministrija šobrīd izvērtē Civilprocesa likuma 32.1 panta, kas noteic, ka civillietu var nodot citai tiesai lietas ātrākas izskatīšanas nodrošināšanai, ietekmi uz tiesu darbu un izvirzītā mērķa sasniegšanu.

  Tieslietu ministrija ir izstrādājusi arī aptaujas anketu, lai noskaidrotu civilprocesā iesaistīto personu viedokli par Civilprocesa likuma 32.1 panta piemērošanu. Aicinām tos, kuri pēdējo trīs gadu laikā ir bijuši iesaistīti civillietās, kas, atbilstoši Civilprocesa likuma 32.1 pantam, nodotas citai tiesai lietas ātrākas izskatīšanai, līdz 7. augustam aizpildīt aptaujas anketu. Aptaujas aizpildīšana prasīs ne vairāk kā 7-10 minūtes.

  Aptauja pieejama spiežot šeit.

 • Mācības ir uzlabojušas komunikāciju un sadarbību starp tieslietu sistēmas institūcijām

  ESF projekts “Justīcija attīstībai” ir iekļauts EK pētījumā par valsts pārvaldes reformu un kapacitātes celšanas iniciatīvām. Būtiskākās atziņas ietver novērojumu, ka atsauksmes no apmācību pasākumiem norāda, ka tās ir uzlabojušas saziņu starp tieslietu sistēmas institūcijām. Tas rada arī vēl vienu papildu efektu: jo vairāk darbinieku tiek apmācīti un iesaistīti mācību pasākumos, jo viņi vairāk kļūst ieinteresēti un zinošāki risināt problēmas un noformulēt nākotnes redzējumu par tiesu sistēmu.

 • TM aicina valsts pārvaldes iestādes izvērtēt pārsūdzību lietderību administratīvā pārkāpuma procesā

  Ar mērķi izvērtēt valsts un pašvaldību iestāžu iesniegto apelācijas sūdzību ietekmi un nepieciešamību administratīvā pārkāpuma procesā - Tieslietu ministrija noskaidroja Rīgas, Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales apgabaltiesas viedokli par publiskā sektora iesniegto pārsūdzību ietekmi uz tiesas darbu, kā arī izlases veidā analizēja tiesu nolēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, sagatavojot informatīvo ziņojumu "Publiskā sektora iesniegtās pārsūdzības administratīvā pārkāpuma procesā". Informatīvo ziņojumu un Tieslietu ministrijas sagatavotos ieteikumus Ministru kabinets atbalstīja 2020. gada 14. jūlija sēdē.

 • Aicina pieteikties rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatam Ekonomisko lietu tiesā!

 • Izsludināta pieteikšanās prokurora amatam

  Prokuratūra aicina pieteikties personas, kurām interesē darbs rajona (pilsētas) prokuratūras prokurora amatā.

  Pretendenta pieteikums, kas aizpildīts uz veidlapas (pieejama šeit) jāiesniedz Ģenerālprokuratūrā (Kalpaka bulv.6, Rīgā) līdz 2020.gada 4.augustam .

 • Pieejams pirmais tiesu prakses apkopojums "Noziedzīgie nodarījumi darba tiesisko attiecību vidē"

  Tiesu administrācijas un Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte mācību līguma “Saturiskās juridiskās mācības, izmantojot tiesu prakses apkopojumu” ietvaros ir tapis pirmais tiesu prakses apkopojums – Noziedzīgie nodarījumi darba tiesisko attiecību vidē. 

  Pētījumu gaitā analizētās problēmas attiecīgajā tiesību jomā un gūtās atziņas tiks iekļautas mācību programmās, lai sekmētu identificēto problēmu risināšanu.

  Papildu informācija par TA un LU līgumu pieejama spiežot šeit.

  Mācības un tiesu prakses apkopojumi tiek īstenoti Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros.