Aktualitāšu arhīvs 2023. novembris

  • Tiesneši papildina zināšanas par kukuļošanas apkarošanu

    Tiesneši un prokurori, arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvji un Iekšlietu ministrijas Iekšējās drošības biroja darbinieki padziļināja zināšanas seminārā “Koruptīvie noziedzīgie nodarījumi” par tiesu praksi, judikatūru un krimināltiesību teorijas atziņām, kuras ilustrēja prakses piemēri, lai koruptīvo noziedzīgo nodarījumu apkarošana kļūtu efektīvāka.

  • Darbu tiesneša amatā noslēdz Augstākās tiesas tiesnese Ludmila Poļakova

    Pamatojoties uz likumu “Par tiesu varu”, 2023. gada 8. novembrī pilnvaru termiņš tiesneša amatā beidzas Augstākās tiesas tiesnesei Ludmilai Poļakovai, kura pildīja Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesneses pienākumus.