Arī administratīvo pārkāpumu lietās apgabaltiesas izveidojušas pirmo judikatūru

Izveidots pirmais apgabaltiesu tiesu prakses apkopojums (judikatūra) administratīvo pārkāpumu lietās. Tas ir pieejams ikvienam interesentam vienotā Latvijas tiesu portāla https://www.tiesas.lv/Contents/Item/Display/6459 sadaļā Tiesu nolēmumi / Apgabaltiesu prakse un nolēmumi.

Šis apkopojums ir tapis, sadarbojoties visām apgabaltiesām un saskaņojot viedokļus par tiesību normu interpretāciju. Tam pielikumā ir pievienoti apgabaltiesu apelācijas instances galīgie un nepārsūdzamie nolēmumi trīs administratīvo pārkāpumu lietās.

Apkopojums atspoguļo problēmjautājumus par lietām, kuras saistītas ar Ceļu satiksmes noteikumu 11.nodaļas “Apstāšanās un stāvēšana” normas ievērošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos, kuros ir spēkā dzīvojamām zonām paredzētie ceļu satiksmi regulējošie noteikumi, kā arī par pārbaudēm alkohola ietekmes (koncentrācijas) noteikšanai un par atteikšanos pieņemt svešvalodā iesniegtu sūdzību no personas, kuru sauc pie administratīvās atbildības. Šie jautājumi apspriesti visu Latvijas apgabaltiesu tiesnešu sanāksmēs.

Šonedēļ tiesu portālā izvietots arī pirmais apgabaltiesu tiesu prakses apkopojums civillietās. Apgabaltiesu judikatūras veidošanas principus un kārtību apgabaltiesu tiesneši šogad apsprieda vairākās videokonferencēs, kur līdz ar citiem jautājumiem tiesu reformas ietvaros diskutēja par vienotas tiesu prakses aktualitātēm.

 

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīgs sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem (raimonds.locmelis@tiesas.lv; 67088261; 29287877)