Ārkārtējās situācijas laikā tiesās izskatīto lietu skaits krities minimāli

Aizvadītais gads bijis izaicinājums daudzās nozarēs, tieslietu nozare nav bijusi izņēmums. 

2020. gada 12. martā tika pieņemts lēmums valstī izsludināt ārkārtējo situāciju līdz 14. aprīlim, kas pēcāk tika pagarināta vēl divas reizes, kopumā esot spēkā līdz 9. jūnijam. Tādējādi teju pusgadu (25 nedēļas) ikdienas tiesu darbu ietekmēja valstī noteiktie ierobežojumi.

Svarīgi, ka šajā laikā tiesas spēja saglabāt augstu izskatīto lietu caurlaidību (to cik no saņemtajām lietām tiek izskatītas), tikai civillietās un krimināllietās neizskatot visas ienākošās lietas. Savukārt administratīvo pārkāpumu (APK) un administratīvajās lietās pārsniedzot ienākošo lietu daudzumu. Lietu caurlaidība apelācijas instancē 2020. gadā uzlabojusies visu lietu izskatīšanā, pārsniedzot 100%, kas nozīmē, ka izskatītas arī iepriekšējā gadā neizskatītās lietas.

1. instancē ir samazinājies izskatīto lietu skaits visu veidu lietās, taču ir samazinājies arī saņemto lietu skaits – tas ir palielinājies tikai saņemtajās civillietās.

 

 

Apelācijas instancē saņemto lietu skaits palielinājies administratīvo pārkāpumu (APK) lietās, kur vērojams pieaugums arī izskatīto lietu skaita ziņā. Salīdzinot ar 2019. gadu, vairāk izskatītas arī administratīvās lietas. 

 

 

Lietu izskatīšanas ilgums 2020. gadā samazinājies gan civillietās, gan administratīvajās lietās, taču palielinājies krimināllietās un administratīvo pārkāpumu (APK) lietās. 

Apelācijas instancē nedaudz pieaudzis visu lietu izskatīšanas ilgums, izņemot administratīvajās lietās, kur saglabāts 2019. gada izskatīšanas ilgums.

 

Lai nodrošinātu tiesu darbu nepārtrauktību, arvien vairāk lietu tika skatītas videosēžu formātā. Šādā formātā skatīto krimināllietu skaits dubultojies, ievērojami palielinoties arī videosēžu skaitam civillietās, kamēr administratīvo pārkāpumu (APK) lietās un administratīvajās lietās vērojams neliels kritums.

Apelācijas instancē dubultojies krimināllietu daudzums, kas skatīts videosēžu formātā, taču nedaudz krities šī formāta lietojums civillietās.