Ārkārtējās situācijas tiesību aktu tulkojumus dienā aplūko vairāk nekā 200 cilvēku

Kopš aprīļa vidus, kad vietnē likumi.lv pieejami ārkārtējās situācijas tiesību aktu tulkojumi krievu valodā, cilvēki arvien vairāk izmanto iespēju uzzināt sev interesējošo informāciju. Ik dienu šo sadaļu aplūko aptuveni 200 cilvēku, bet kopumā sadaļa atvērta un aplūkota 1500 reizes. Tiesību aktu vietnē tiesību aktu tulkojumi tiek publicēti, lai krīzes situācijā rūpētos par sabiedrības drošību un veicinātu informācijas pieejamību ikvienam iedzīvotājam. 

Sadaļa, kuras saturs tiek papildināts atbilstoši nepieciešamībai, tapusi starpinstitūciju sadarbībā - projektu koordinē Tieslietu ministrija, tulkojumus nodrošina Tiesu administrācijas tulki, savukārt, tehnisko izstrādi un vietnes likumi.lv pielāgošanu, lai publiskotu tulkojumus un veiktu to sasaisti ar tiesību aktiem, veic oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis”.

 

Paldies par atsaucību un ieguldīto darbu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama tulkiem Valdim Feldbergam, Inesei Sproģei, Nataļjai Kļušņikovai, Dinai Drozdeckai, Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama tulcei Dinai Sņetkovai un Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nama tulcei Kristīnei Seņko, Daugavpils tiesas tulkiem Silvijai Djatlo, Ligitai Locikai, Ivaram Magazeinim, Zitai Bidzānei un Julianai Sinkevičai. Pateicība par atbalstu arī Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama priekšsēdētājai Ilzei Freimanei un Daugavpils tiesas priekšsēdētājam Jānim Šaušam.

 

Visi ārkārtējās situācijas tiesību akti ir pieejami atvērumā “Covid-19”, bet pašvaldību saistošie noteikumi apkopoti tematiskajā atvērumā "Covid-19 pašvaldībās".