Atvērto durvju diena Tiesu administrācijā un Augstākajā tiesā

Šodien vairāk nekā 80 tiesu darbinieki apmeklēja Tiesu administrāciju (TA) un Augstāko tiesu (AT), lai iepazītos ar iestāžu darbu. 

Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics tiesas sēžu sekretāriem, tiesnešu palīgiem, tiesu tulkiem pastāstīja par iestādes funkcijām un izaicinājumiem šajā gadā, kā arī atbildēja uz klātesošo jautājumiem.

Pēc direktora prezentācijas, darbinieki apmeklēja Tiesu iestāžu Informācijas sistēmu nodaļu, Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļu, Personāla vadības un Juridiskā departamenta nodaļu, Kanceleju, ESF projekta “Justīcija attīstībai” nodaļu.

Savukārt, Augstākajā tiesā darbinieki guva priekšstatu par Augstākās tiesas darbu un tikās ar tās priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, apmeklēja Tiesu pili un Augstākās tiesas muzeju, kā arī noskatījās filmu “Senatori”.