Augstākās tiesas priekšsēdētājs aicina tiesnešus būt atbildīgiem un stiprināt tiesu varas reputāciju

Augstākās tiesas plēnumā, kas notika 14.decembrī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs aicināja tiesnešus departamentos objektīvi izvērtēt situāciju, kad publiskajā telpā tiek apšaubīta tiesu sistēmas reputācija saistībā ar maksātnespējas procesu tiesvedībām. Plānojot šī jautājuma iekļaušanu nākamās Tieslietu padomes darba kārtībā, priekšsēdētājs ņems vērā Augstākās tiesas departamentu viedokli.

Priekšsēdētājs uzskata, ka būtiski ir saprast, vai vēstījums, ko mediji nodod sabiedrībai, ir par situāciju, kāda bijusi vairākus gadus atpakaļ, vai tā ir aktuāla arī šobrīd, kad ir mainījusies gan tiesnešu profesionālās novērtēšanas kārtība, gan maksātnespējas procesu regulējums.

Tāpat svarīgi ir dzirdēt tiesnešu viedokli par to, kā tiesu sistēmai nepieļaut situācijas, kad tiek apšaubīta tiesnešu profesionalitāte un godīgums, un rīcību šādās situācijās. Augstākās tiesas priekšsēdētājs aicināja Augstākās tiesas tiesnešus, darbojoties pašpārvaldes institūcijās – Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā, Tiesnešu disciplinārkolēģijā un Tiesnešu ētikas komisijā, ar savu pieredzi un nostāju sekmēt šo institūciju darbību tā, lai tās būtu efektīvs mehānisms tiesu sistēmas pašregulācijā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211